برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس و عوامل موثر در ايجاد آن در نوزادان نارس با وزن بسيار کم يا با سن حاملگي پايين ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران طي 84-1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، مرکز تحقیقات چشم
 
چکیده: 

هدف: تعيين فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس (ROP) و عوامل موثر در ايجاد آن در نوزادان بسيار کم وزن (VLBW) يا با سن حاملگي پايين (LGA) ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران طي سال هاي 1383-84.
روش پژوهش: در اين مطالعه مقطعي، نوزادان نارس با سن حاملگي
32 هفته يا کمتر يا با وزن هنگام تولد 1500 گرم يا کمتر که از واحدهاي مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران طي 4-6 هفته بعد از تولد، به بيمارستان فارابي ارجاع شده بودند؛ مورد بررسي قرار گرفتند. از آزمون t براي مقايسه ميانگين ها و از آزمون مربع کاي براي مقايسه فراواني ها و نيز از تحليل رگرشن لوجستيک چند متغيري براي بررسي نقش متغيرها در مجموع در بروز ROP استفاده شد.
يافته ها: طي مدت مطالعه،
147 نوزاد واجد شزايط شامل 73 دختر و 74 پسر بررسي شدند که 44 نفر 29.9) درصد( مبتلا به ROP بودند 8.8) درصد در مرحله پيش آستانه و 21.1 درصد در مرحله آستانه(. ميانگين سن بارداري 30.3±2.33 هفته 24-38) هفته( و ميانگين وزن هنگام تولد 1386±356 گرم 650-2350) گرم( بود. بروز ROP با وزن کم هنگام تولد (P<0.001)، سن پايين حاملگي (P<0.001)، سابقه دريافت اکسيژن کمکي (P=0.033)، سابقه ابتلا به ديسپلازي برونکوپولمونر (P=0.001)، سابقه ابتلا به سندرم زجر تنفسي (P=0.001) و سابقه دريافت خون (p=0.013) رابطه معني داري داشت ولي با جنسيت، تعداد قل ها، دريافت تهويه مکانيکي، سپسيس و نور درماني ارتباط معني داري نداشت. در تحليل رگرشني چند متغيري، فقط ارتباط سن کم هنگام تولد (P=0.002)، ديسپلازي برونکوپولمونر (P=0.006) ونور درماني (P=0.031) و با بروز ROP معني دار باقي ماند.
نتيجه گيري: مهمترين عامل ايجاد کننده
ROP، سن کم حاملگي و پايين بودن وزن هنگام تولد است و با توجه به افزايش بيماران ROP، توصيه مي گردد که غربال گري ROP براي نوزادان با سن حاملگي 32 هفته يا کمتر يا وزن هنگام تولد 1500 گرم يا کمتر، انجام گيرد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی