برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي پايداري اجتماعي و اكولوژيكي شيوه هاي مختلف بهره برداري از مراتع (مطالعه موردي: حوزه سد اميركبير)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

با توجه به نقش شيوه هاي مختلف بهره برداري از مراتع و تاثير آن در بهبود و تخريب مراتع و وجود شيوه هاي مختلف بهره برداري در كشور، اقدام به مقايسه شيوه هاي افرازي، مشاعي و شورايي داراي طرح مرتعداري و شيوه هاي مشاعي و شورايي بدون طرح مرتعداري از نظر وضعيت، توليد، گرايش، تعداد دام مازاد در واحد سطح و سطح حداقل مرتع براي هر بهره بردار گرديد و شيوه هاي مختلف از نظر اين عوامل مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت تا بهترين شيوه يا شيوه ها از نظر حفظ پايداري اكولوژيكي معرفي گردد. سپس بررسي پايداري اجتماعي در بهره برداري از مراتع به وسيله پرسشنامه تحت شاخص هاي دخيل در امر مرتعداري (زمين، سرمايه و كار) مورد مطالعه قرار گرفت تا رابطه وضعيت اقتصادي و اجتماعي بهره برداران در هر شيوه با حفظ مراتع توسط آنها به صورت توصيفي مورد سنجش قرار گيرد. در اين راستا نقشه سامان عرفي حوزه سد اميركبير با 71 سامان تهيه و 24 سامان از 6 شيوه بهره برداري (هريك چهار تكرار) جهت اندزه گيري عوامل ذكرشده انتخاب گرديد. پس از بحث و نتيجه گيري در مورد هر يك از شيوه هاي بهره برداري نمايش عميق و تنگاتنگ پايداري اكولوژيكي و پايداري اجتماعي مشاهده گرديد. عدم تفاوت معني دار مراتع طرح دار و بدون طرح در هر يك از شيوه ها و مشاهده تفاوت همراستاي اكولوژيكي و اجتماعي مراتع، ناشي از شيوه هاي مديريتي افرازي، مشاعي و شورايي نتايج ديگر اين تحقيق مي باشد. در پايان شيوه افرازي طرح دار با تاكيد بر قسمت افرازي بودن، نه طرح دار بودن، به عنوان مطلوب ترين شيوه در جهت حفظ وضعيت و بهبود مراتع، تعداد دام مازاد كمتر و سطح حداقل مرتع بيشتر براي هر بهره بردار معرفي گرديد و پايداري اجتماعي مطلوبتر اين شيوه، موثر در اين برتري شناخته شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی