برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 44 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه جو سازماني با سلامت رواني كاركنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 
چکیده: 

مقدمه: جو سازماني مناسب مي تواند در انگيزش و بهبود روحيه و مشاركت افراد در تصميم گيري ها و ازدياد خلاقيت و نوآوري آنان موثر بوده و به عنوان يك منبع در تامين سلامت رواني كاركنان به حساب آيد، با وجود اين جو سازي نامناسب مي تواند منبع عمده فشار رواني نيز باشد. اين مطالعه با هدف بررسي رابطه جو سازماني با سلامت رواني كاركنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان ايلام انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي - مقطعي در سال
1381 انجام گرفت. نمونه هاي مورد پژوهش 176 نفر از كاركنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان ايلام بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي - طبقه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد جو سازماني و پرسشنامه استاندارد سلامت رواني (CL-90-R) بود و داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي، ضريب همبستگي، T-test و كروسكال واليس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد كه بين جو سازماني و سلامت رواني كاركنان در سطح
(a = 0.05) رابطه معني دار آماري وجود دارد p<0.03)). از ميان ابعاد نه گانه سلامت روان، پنج بعد آن شامل اختلال وسواس - اجبار (p<0.04)، افسردگي (p<0.04)، اضطراب (p<0.01)، ترس مرضي (p<0.01) و روان پريشي (P<0.01) با جو سازماني ارتباط معني داري نشان داد. همچنين بين ميزان درآمد با جو سازماني همبستگي مثبت معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري نهايي: به دليل ماهيت خاص بيمارستان ها و كار كردن در آن ها كه لازمه اش سلامت جسمي و رواني كاركنان است و با  توجه به ارتباط معناداري كه بين متغيرهاي پژوهش به دست آمد، بهتر است سياستگزاري ها براي انتصاب مديران با مهارت لازم در تشخيص، كنترل و تغيير جو ادراكي اعضاي سازمان صورت پذيرد تا با تدابيري انديشمندانه سلامت سازمان و بالطبع سلامت روان كاركنان و در نهايت سلامت جامعه ارتقا يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی