برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني نسبي هاري حيوانات و برخي عوامل موثر بر آن در استان كرمان طي دهه 1372 تا 1382

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، ‌ دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هاري از جمله زئونوزهاي مهمي است كه در ايران از ديرباز وجود داشته است و شيوع آن بويژه در حيات وحش همواره باعث ابتلاي ساير حيوانات از جمله نشخواركنندگان، سگ ها و گربه هايي كه در تماس بيشتري با انسان هستند شده است. با توجه به بروز و تنوع اقليمي هاري در استان كرمان، در زمينه اپيدميولوژي اين بيماري در جمعيت هاي حيواني استان، مطالعه اي به انجام رسيد.
روش كار: طي سال هاي 1372 تا 1382 (11 سال)، تمام موارد حيواني كه مشكوك به هاري بودند و نمونه اي از مغز آنها از طريق شبكه ها و اداره كل دامپزشكي استان كرمان جهت بررسي و تشخيص سرولوژي آزمايش
Rapid Fluorescent Focus Inhibition test (RFFIT) و پاتولوژي (آزمايش اجسام نگري) به انستيتوپاستور ايران ارسال شده بود، شناسايي و نتيجه آزمايش آنها بررسي شد. ساير داده ها نظير: گونه دام، شهرستان فرستنده نمونه، فصل، ميزان بارندگي و دما به عنوان متغيرهاي مستقل جمع آوري گرديد و پس از ورود به نرم افزار SPSS، با آزمون هاي مجذور كاي، دقيق فيشر، آزمون t، كولموگروف اسميرنوف و محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، تجزيه و تحليل آماري انجام شد.
نتايج: از مجموع 362 نمونه مغز حيوانات مشكوك به هاري، 301 مورد
(%83.15) مثبت بوده است. تغييرات سالانه تعداد نمونه هاي حيواني مشكوك به هاري و تعداد نمونه هاي تاييد شده هاري طي سال هاي مورد مطالعه، روند صعودي را نشان مي دهد؛ كه اين روند از سال 1379 تا 1382 محسوس تر است.
در كل استان كرمان، شهرستان جيرفت (با 119 نمونه تاييد شده) بيشترين و شهرستان بم (با 4 نمونه تاييد شده) كمترين موارد هاري را در حيوانات داشته اند. لذا، بيشترين و كمترين مقدار ارزش اخباري مثبت
(Positive predictive value) بر مبناي تشخيص كلينيكي هاري حيوانات، به ترتيب در شهرستان بردسير با %95.8 و در شهرستان بم با %57.1 بوده است. گاو و گوسفند در بين حيوانات اهلي، بيشترين و نوعي جونده به نام خدنگ (Mongoose) در ميان حيوانات وحشي، كمترين فراواني ابتلا به هاري را در استان داشته اند. شيوع بيماري در حدود 50% از نمونه هاي روباه، 40% از سگ ها، 70% از گرگ ها و 3% از شغال ها ثبت شده است. با كاهش بارندگي و افزايش متوسط دما موارد مشكوك و موارد تاييد شده حيواني تا حدودي افزايش يافته است.
نتيجه گيري: افزايش جمعيت سگ هاي ولگرد و روي آوردن اين حيوان و حيات وحش به علت تغييرات اكولوژي به سمت شهرها و روستاها مي تواند از عوامل گسترش هاري در حيوانات منطقه باشد. به علاوه يافتن اين نكته كه در بين حيوانات مهاجم، روباه بيشترين نقش را دارد، اهميت اين حيوان را در انتقال بيماري بيش از پيش نشان مي دهد و لزوم مطالعات بيشتر در زمينه اكواپيدميولوژي بيماري را گوشزد مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باهنر، ع.، و رشیدی، ح.، و سیمانی، س.، و فیاض، ا.، و حق دوست، ع.، و رضایی نسب، م.، و راد، م. (1386). فراوانی نسبی هاری حیوانات و برخی عوامل موثر بر آن در استان کرمان طی دهه 1372 تا 1382. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, 5(1), 69-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66021Vancouver : کپی

باهنر علیرضا، رشیدی حسین، سیمانی سوسن، فیاض احمد، حق دوست علی اکبر، رضایی نسب مجید، راد محمدعلی. فراوانی نسبی هاری حیوانات و برخی عوامل موثر بر آن در استان کرمان طی دهه 1372 تا 1382. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1386 [cited 2021September27];5(1):69-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66021IEEE : کپی

باهنر، ع.، رشیدی، ح.، سیمانی، س.، فیاض، ا.، حق دوست، ع.، رضایی نسب، م.، راد، م.، 1386. فراوانی نسبی هاری حیوانات و برخی عوامل موثر بر آن در استان کرمان طی دهه 1372 تا 1382. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, [online] 5(1), pp.69-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66021. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 431 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی