برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي و نگرش زنان نسبت به حقوق باروري در مراجعين به مراكز بهداشتي، درماني وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سلامتي و دسترسي به امكانات بهداشتي و از جمله آن بهداشت باروري به عنوان يك حق انساني و يك هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است و جزيي از حقوق انساني به شمار مي رود. به عبارت ديگر بهداشت باروري براي ارضاي نيازهاي باروري و بهبود كيفت زندگي انسان ضروري است و بايد براي همه انسانها در دسترس باشد. هدف از اين مطالعه مقطعي تعيين ميزان فراواني آگاهي و نگرش زنان 15-49 ساله تهراني نسبت به حقوق باروري خود مي باشد.
روش كار: مطالعه حاضر به صورت مقطعي، توصيفي - تحليلي بوده كه با ابزار پرسشنامه بر روي 430 زن در سن باروري كه به مراكز بهداشتي درماني شرق، غرب، شمال و جنوب تهران وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران مراجعه كرده بودند، سنجيده شد. در اين مطالعه براي تعيين متغيرهاي كيفي از آزمون كاي دو و در صورت لزوم از شاخص نسبت شانس
(OR) و حدود اطمينان آن استفاده شد. پايايي (Reliability) سوالات در هر حيطه با استفاده از شاخص آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: در مجموع 430 زن در سن باروري مورد بررسي قرار گرفتند. به ترتيب
%27.2 و %24.7 از افراد مورد بررسي داراي آگاهي و نگرش خوب در زمينه حقوق باروري بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد ارتباط آگاهي زنان مورد بررسي در مورد حقوق باروري با متغيرهاي تحصيلات و شغل آنان (در سطح اطمينان 95%) معني دار مي باشد اما با سن و وضعيت تاهل آنها رابطه معني داري ديده نشد. همچنين بين نگرش زنان با تحصيلات آنان (در سطح اطمينان 95%) رابطه معني دار ديده شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه در مجموع آگاهي و نگرش زنان در شهر نسبت به حقوق باروري ضعيف مي باشد. اما تحصيلات و استقلال مالي زنان مي تواند تاثير مستقيم و بسزايي در ارتقا و توانمندسازي آنان در برخورداري از حقوق انساني و اجتماعي شان در زمينه بهداشت باروري را داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پوررضا، ا.، و یوسفی، ز.، و رحیمی، ع. (1386). آگاهی و نگرش زنان نسبت به حقوق باروری در مراجعین به مراکز بهداشتی, درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران, شهید بهشتی و ایران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, 5(1), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66017Vancouver : کپی

پوررضا ابوالقاسم، یوسفی زهرا، رحیمی عباس. آگاهی و نگرش زنان نسبت به حقوق باروری در مراجعین به مراکز بهداشتی, درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران, شهید بهشتی و ایران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1386 [cited 2021July28];5(1):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66017IEEE : کپی

پوررضا، ا.، یوسفی، ز.، رحیمی، ع.، 1386. آگاهی و نگرش زنان نسبت به حقوق باروری در مراجعین به مراکز بهداشتی, درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران, شهید بهشتی و ایران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, [online] 5(1), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66017. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی