برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير نحوه اختلاط كود دامي با خاك و تلفيق آن با كود شيميايي بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت دانه اي (Zea mays L.) در خرم آباد لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در راستاي توسعه كشاورزي پايدار و كاهش مصرف كودهاي شيميايي، لازم است از كودهاي آلي استفاده گرديد. بدين لحاظ، به منظور بررسي تاثير روش اختلاط كود و تلفيق كود مرغي با كود شيميايي بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت دانه اي (سينگل كراس 704)، آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با چهارتكرار در مزرعه تحقيقات كشاورزي اداره هواشناسي لرستان واقع در 30 كيلومتري شمال شرقي خرم آباد، در سال 1383 به اجرا درآمد. كرت هاي اصلي شامل اختلاط كود با خاك توسط فاروير يا ديسك بود و كرت هاي فرعي شامل T0: شاهد (عدم مصرف كود شيميايي و كود مرغي)، T1: 200، 100 و 100 كيلوگرم در هكتار به ترتيب نيتروژن،‌ فسفر و پتاسيم؛ T2: 80 درصد T1+4 تن كود مرغي در هكتار؛ T3: 60 درصد T1+8 تن كود مرغي در هكتار؛ T4: 40 درصد T1+12 تن كود مرغي در هكتار؛ T5: 20 درصد T1+16 تن كود مرغي در هكتار؛ T6: 20 تن كود مرغي در هكتار بودند. نتايج به دست آمده نشان داد كه اختلاط كود با خاك توسط فاروير در مقايسه با ديسك منجر به افزايش معني دار ارتفاع گياه، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك گرديد، ولي تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت در دو روش اختلاط اختلاف معني داري نشان ندادند. تيمارهاي كودي نيز باعث افزايش معني دار ارتفاع گياه، تعداد دانه در بلال، عملكرد بيولوژيك، وزن هزاردانه و عملكرد دانه شدند، ولي بر شاخص برداشت تاثير معني داري نداشتند. اثرات متقابل تيمارها براي هيچ يك از صفات معني دار نبود. بيشترين مقدار عملكرد دانه در تيمار T5 به دست آمده كه اختلاف آن با تيمارهاي T6, T3, T1, T0 معني دار بود. هم چنين اختلاف بين تيمار T1 (سيستم تغذيه شيميايي) و T6 (سيستم تغذيه ارگانيك) از لحاظ آماري معني دار نبود. اثر بخشي تلفيق كود شيميايي با كود مرغي بر اجزاي عملكرد ذرت در مقايسه با مصرف جداگانه هر كدام از آنها بيشتر بود. براساس نتايج تحقيق حاضر به نظر مي رسد كه اختلاط 16 تن كود مرغي در هكتار+40، 20و 20 كيلوگرم ازت، فسفر و پتاسيم در هكتار ممكن است براي توليد ذرت در شرايطي مشابه با تحقيق حاضر مناسب باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 534 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی