برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

كنترل ژنتيكي تحمل به شوري در گندم با استفاده از تجزيه ميانگين و واريانس نسل ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

نحوه توارث صفات فيزيولوژيكي مرتبط با تحمل به شوري شامل مقدار تجمع سديم، پتاسيم، نسبت پتاسيم به سديم در برگ هاي جوان گندم و وزن خشك اندام هاي هوايي در شش نسل پايه (BC2, BC1, F2, F1, P2, P1) و تلاقي هاي معكوس حاصل از دو تلاقي كارچيا×نيك نژاد و شوراواكي×نيك نژاد در شرايط شوري بالا (هدايت الكتريكي =22.5 دسي زيمنس بر متر) مورد مطالعه قرار گرفتند. يك ماه بعد از اعمال شوري محتواي يوني جوانترين برگ ها و در انتهاي فصل رشد وزن خشك اندام هاي هوايي بوته ها اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه تفاوت بين تلاقي هاي مستقيم و معكوس معني دار نيست به جز، براي مقدار پتاسيم در تلاقي برگشتي بين F1 حاصل از كارچيا×نيك نژاد با كارچيا كه در سطح احتمال پنج درصد معني دار گرديد. تجزيه ميانگين وزني نسل ها مدل افزايشي- غالبيت را براي سديم و وزن خشك در تلاقي بين كارچيا× نيك نژاد؛ براي سديم، نسبت پتاسيم به سديم و وزن خشك در تلاقي شوراواكي×نيك نژاد كافي دانست، اما براي ساير صفات مدل هاي پنج پارامتري كفايت كرد. در اكثر مدل ها اثر غالبيت معني دار و نقش مهم تري در كنترل صفات ايفا نمود. اثرات متقابل افزايشي×افزايشي و غالبيت×غالبيت در تلاقي كارچيا×نيك نژاد براي مقدار پتاسيم و نسبت پتاسيم به سديم معني دار بودند. اما، در تلاقي ديگر فقط اثر متقابل غالبيت×غالبيت براي مقدار پتاسيم معني دار شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس وزني حاكي از مهم تر بودن واريانس غالبيت براي مقدار سديم و پتاسيم در هر دو تلاقي بود. اين نتيجه با معني دار شدن تفاوت واريانس تلاقي هاي برگشت نيز مشهود بود. در هر دو تلاقي نتايج حاكي از وجود غالبيت ناچيز براي نسبت پتاسيم به سديم بود، اما براي وزن خشك در تلاقي كارچيا×نيك نژاد غالبيت چند جهته و در تلاقي ديگر عدم وجود غالبيت براي اين صفت مشاهده گرديد. به طور كلي تنوع ژنتيكي و وراثت پذيري هاي عمومي و خصوصي صفات در تلاقي كارچيا×نيك نژاد خيلي بيشتر از تلاقي ديگر بود كه نشان دهند اهميت نقش والدها در ايجاد تنوع ژنتيكي در نسل هاي مختلف مي باشد. با مقايسه پارامترهاي مختلف واريانس وجود اپيستازي مضاعف در كنترل صفات مقدار پتاسيم (در هر دو تلاقي) و نسبت پتاسيم به سديم در تلاقي كارچيا×نيك نژاد مشهود گشت. بنابراين براي اصلاح تحمل به شوري بايد انتخاب دوره اي و به دنبال آن روش شجره اي و يا تلاقي دو والدي با يك روش انتخاب مناسب را در نظر گرفت. وجود اپيستازي غالبيت×غالبيت بيانگر لزوم به تعويق انداختن انتخاب براي تحمل به شوري تا چند نسل مي باشد تا اين اثرات تثبيت شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهداری، ا.، و رضایی، ع.، و میرمحمدی میبدی، س. (1386). کنترل ژنتیکی تحمل به شوری در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسل ها. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 11(40 (الف)), 179-191. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66004Vancouver : کپی

دهداری اشکبوس، رضایی عبدالمجید، میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد. کنترل ژنتیکی تحمل به شوری در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسل ها. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1386 [cited 2021September29];11(40 (الف)):179-191. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66004IEEE : کپی

دهداری، ا.، رضایی، ع.، میرمحمدی میبدی، س.، 1386. کنترل ژنتیکی تحمل به شوری در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسل ها. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 11(40 (الف)), pp.179-191. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66004. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی