برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازي دانه و خوشه دو رقم پسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اجراي اين تحقيق تعيين مناسب ترين دامنه و بسامد ارتعاش براي جداسازي دانه و يا خوشه پسته در دو رقم اوحدي و كله قوچي با در نظر گرفتن حداقل خسارت وارد بر شاخه بود. نتايج حاصل از تعيين برخي از خصوصيات فيزيكي و مكانيكي دانه و خوشه نشان داد كه ميانگين F/W (نسبت نيروي استاتيكي كششي مورد نياز براي جدايش دانه پسته به وزن آن) و ميانگين V/W (نسبت نيروي استاتيكي كششي مورد نياز براي جدايش خوشه پسته به وزن آن)‌ كه به ترتيب شاخصي از سهولت جداسازي ميوه و خوشه مي باشند، براي رقم اوحدي به ترتيب برابر با 6.2 و 37 و براي كله قوچي برابر با 9 و 37.8 است. به منظور تعيين تاثير دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازي دانه يا خوشه پسته در دو رقم اوحدي و كله قوچي يك آزمايش فاكتوريل 4. 4 در قالب يك طرح كاملا تصادفي با سه تكرار بر روي هر رقم به اجرا گذاشته شد. سطوح بسامد و دامنه ارتعاش كه در رقم واحدي استفاده شد به ترتيب عبارت بودند از 5، 7.5، 10 و 12.5 هرتز و 20، 40، 60 و 80 ميلي متر. در رقم كله قوچي چهارسطح بسامد ارتعاش 7.5، 10، 12.5 و 15 هرتز و چهارسطح دامنه 40، 60، 80 و 100 ميلي متر مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اثر بسامد و دامنه ارتعاش بر جداسازي دانه و خوشه پسته در هر دو رقم مذكور معني داراست. در رقم اوحدي اعمال ارتعاشي با بسامد 12.5 هرتز و دامنه 80 ميلي متر، بيشترين درصد برداشت ميوه (98.8%) را به همراه داشت ولي با توجه به لزوم محدودسازي افت محصول و خسارت وارد بر شاخه به 5% و كمينه نمودن توان مصرفي شاخه تكان، اعال ارتعاشي با دامنه 60 ميلي متر و بسامد 10 هرتز كه 95% محصول را برداشت مينمايد به عنوان مناسب ترين تركيب دامنه و بسامد ارتعاش انتخاب گرديد. هم چنين بسامد 12.5 هرتز و دامنه 80 ميلي متر، بيشترين ميزان خوشه برداشت شده (82%) را در برداشت ولي با مخلوط نمودن درصد خسارت به شاخه و توان مصرفي، اعمال ارتعاشي با بسامد 12.5 هرتز و دامنه 60 ميلي متر با 69% ريزش خوشه به عنوان مناسب ترين تركيب شناخته شد. در رقم كله قوچي، اعمال ارتعاشي با دامنه 100 ميلي متر و بسامد 15 هرتز منجر به ريزش 100%‌ محصول گرديد ولي با توجه به لزوم محدود نمودن خسارت وارد بر شاخه و توان مصرفي، تركيب دامنه ارتعاش 60 ميلي متر و بسامد 15 هرتز با 97.2% جداسازي ميوه به عنوان مناسب ترين تركيب انتخاب گرديد. در مورد برداشت خوشه اي رقم كله قوچي تركيبات ارتعاشي با بسامد 15 هرتز و دامنه هاي 60 و 40 ميلي متر به ترتيب با درصد ريزش خوشه 75 و 69 درصد به عنوان مناسب ترين شناخته شدند. در نهايت مي توان از اين تحقيق چنين نتيجه گرفت كه در صورت شناخت و رعايت تركيب بسامد و دامنه ارتعاش مناسب با رقم مورد نظر، برداشت ارتعاشي مي تواند با موفقيت در باغ هاي پسته ايران كه به طور عموم به صورت رديفي كشت شده و امكان حركت تراكتور در بين رديف ها وجود دارد به كار برده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لغوی، م.، و رحیمی، ح. (1386). تاثیر دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازی دانه و خوشه دو رقم پسته. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 11(40 (الف)), 109-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65998Vancouver : کپی

لغوی محمد، رحیمی حسین. تاثیر دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازی دانه و خوشه دو رقم پسته. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1386 [cited 2021July30];11(40 (الف)):109-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65998IEEE : کپی

لغوی، م.، رحیمی، ح.، 1386. تاثیر دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازی دانه و خوشه دو رقم پسته. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 11(40 (الف)), pp.109-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65998. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی