برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

كارايي مصرف كود در آفتابگردان با سيستم كود- آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

كودهاي شيميايي در كشور عمدتا به روش پخش سطحي مصرف مي كردند. مصرف كودهاي شيميايي مطابق اين روش، زمان كافي را براي انجام واكنش هاي هدررفت فراهم نموده و سرانجام از قابليت جذب آنها توسط ريشه گياه مي كاهد. به اين دليل در بيشتر موارد افزايش عملكرد همگام با افزايش كود مصرفي نيست. كود- آبياري نقشي مهم در افزايش كارايي مصرف آب و كود دارد. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر كود- آبياري بر كارايي مصرف كود در آفتابگردان با استفاده از سيستم آبياري قطره اي- نواري بود. اين آزمايش در خاكي با بافت سطحي رسي سيلتي و در قالب طرح كاملا تصادفي با دو فاكتور مقدار آب آبياري در چهارسطح (60، 80، 100 و 120 درصد نياز آبي محاسبه شده براساس تخليه رطوبتي خاك) و مقدار كود شيميايي در پنج سطح ( شاهد 60، 80، 100 و 120 درصد توصيه كودي براساس آزمون هاي خاك) در سه تكرار به اجرا درآمد. تركيب كودي توصيه شده به صورت 400 كيلوگرم اوره، 50 كيلوگرم كلرور پتاسيم، 50 كيلوگرم فسفات دي آمونيم، 30 كيلوگرم سولفات آهن، 30 كيلوگرم سولفات منگنز، 50 كيلوگرم سولفات روي، 30 كيلوگرم سولفات مس، و 30 كيلوگرم اسيد بوريك در هكتار بود. در تمامي تيمارها به جز تيمارهاي شاهد، كل كودهاي موجود در تركيب توصيه كودي، براساس سطح كودي، مورد مصرف قرار گرفتند. كودهاي ازت و پتاسيم در 5 نوبت و با فواصل 14 روز و كودهاي داراي عناصر كم مصرف در 4 نوبت با فواصل 14 روز در طي فصل رشد مصرف گرديد. نتايج نشان داد كه كارايي مصرفي كود تحت تاثير ميزان آب آبياري، مقدار كود مصرفي و اثر متقابل هر دو عامل قرار مي گيرد. تيمارهاي آبياري اثر معني داري در سطح 1%‌ بركارايي مصرف كودها در توليد دانه و ماده خشك كل دارند. به طور كلي نتايج نشان داد كه با افزايش مقدار آب مصرفي كارايي مصرف ازت،‌ فسفر و پتاسيم در توليد ماده خشك كل افزايش مي يابد. در حالي كه در توليد دانه با افزايش مقدار آب مصرفي كارايي مصرف ازت افزايش و كارايي مصرف فسفر و پتاسيم كاهش مي يابد. نتايج كارايي مصرف ازت، فسفر و پتاسيم به صورت اثر تجمعي آنها نيز نشان داد كه بين تيمارهاي آبياري، كارايي مصرف تجمعي آنها تفاوت معني دار در سطح آماري 1% وجود دارد. هم چنين نتايج نشان داد كه تيمارهاي كودي اثر معني داري در سطح 1% بر كارايي مصرف كودها در توليد دانه و ماده خشك كل دارند. از طرف ديگر مشخص گرديد كه باافزايش ميزان مصرف كود كارايي مصرف كودها كاهش مي يابد. در بين تيمارهاي كودي، كارايي مصرف تجمعي آنها تفاوت معني دار در سطح آماري 1%‌ نشان داد. نتايج كارايي مصرف ازت، فسفر و پتاسيم به صورت اثر تجمعي آنها نيز نشان داد كه با افزايش مقدار كود مصرفي، كارايي مصرف كودها به صورت تجمعي در توليد دانه و ماده خشك كاهش مي يابد. مقايسه كارايي مصرف ازت، فسفر و پتاسيم نشان مي دهد كه كارايي مصرف K>N>P است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ا.، و معزاردلان، م.، و همایی، م.، و لیاقت، ع.، و رییسی گهرویی، ف. (1386). کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری . علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 11(40 (الف)), 65-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65995Vancouver : کپی

کریمی احمد، معزاردلان محمد، همایی مهدی، لیاقت عبدالمجید، رییسی گهرویی فائز. کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری . علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1386 [cited 2021July24];11(40 (الف)):65-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65995IEEE : کپی

کریمی، ا.، معزاردلان، م.، همایی، م.، لیاقت، ع.، رییسی گهرویی، ف.، 1386. کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری . علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 11(40 (الف)), pp.65-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65995. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 622 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی