برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير جبرلين و سرماي مرطوب بر شكست خواب بذر كما .Ferula ovina Boiss

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 

گياه كما يكي از گياهان علوفه اي است كه جوانه زني بذرهايش با مشكل جوانه است. خصوصيات خواب دانه و شرايط بهينه جوانه زني بذرهاي اين گياه تاكنون توصيف نشده است. تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر استفاده از جبرلين و سرمادهي مرطوب روي تحريك جوانه زني بذرهاي كما طراحي شده است. در ابتدا يك آزمايش فاكتوريل در قالب يك طرح كاملا تصادفي در شش تكرار براي ارزيابي فاكتورهاي: مدت زمان سرمادهي مرطوب در 3oC در 5 سطح (9 و 5، 3، 0، 7، هفته)، غلظت هاي GA3 در سه سطح (0, 500, 1000 PPm) و زمان تيمار GA3 در سه سطح (قبل از سرمادهي، حين مدت سرمادهي و پس از سرمادهي) به اجرا درآمد. در دومين آزمايش، اثر مدت زمان سرمادهي و جبرلين روي T50 بذور در 6 تكرار مورد بررسي قرار گرفت. بهترين تيمار براي تحريك جوانه زني بذرهاي كما 7 هفته سرمادهي مرطوب در 3oC و يا 3 هفته سرمادهي همراه با فروبردن در محلول GA3500 PPm بود. اين تيمارها به طور معني داري در مقايسه با نمونه هاي شاهد، درصد جوانه زني بذرهاي را افزايش و در مقابل زمان رسيدن به 50% جوانه زني بذرهاي (T50) را كاهش دادند. افزودن GA3 در حين مدت زمان سرمادهي بسيار موثرتر بود و افزودن GA3 پس از زمان سرمادهي هيچ افزايش معني داري در درصد جوانه زني ايجاد نكرد. هم چنين افزايش غلظت از 500PPm به  GA31000 PPmتاثير معني داري نداشت و نمي توانست كلا جاي تاثير سرما را بگيرد. نتايج نشان مي دهند كه دانه هاي بذور كما يك نوع خواب فيزيولوژيكي دروني را نشان مي دهند كه مي تواند به وسيله تيمارهاي سرمادهي مرطوب و جبرلين رفع شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی