برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تركيب اسانس و آثار آنتي باكتريال عصاره هيدروالكلي و اسانس گياه آويشن باريك (Ziziphora clinopodiodes: LAM) بر باكتري هاي منتخب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

مقدمه: آويشن باريك يكي از گياهان دارويي است كه به نام علمي Ziziphora clinopodioides (LAM) شناخته مي شود. در كتب طب سنتي، خاصيت ضدعفوني كننده و استفاده درماني در بعضي بيماري هاي عفوني براي آن ذكر شده است. به دنبال جستجوي مواد ضدميكروبي موثر از منابع گياهي، در اين تحقيق اثر ضدميكروبي مواد مستخرجه از گياه آويشن باريك در شرايط آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته و اسانس آن براي شناسايي تركيبات متشكله تجزيه شده است.
مواد و روش ها: عصاره هيدروالكلي 50 گرم از گياه با حلال متانولي 70 درصد به روش خيساندن استخراج گرديد و اسانس به روش تقطير با آب از 100 گرم پودر خشك گياه گرفته شد. بهره اسانس
0.96w/w درصد بود. ميكروارگانيسم هاي مورد بررسي، شامل استافيلوكوكوس ارئوس (ATCC25923)،‌ استرپتوكوكوس پيوژنز (PTCC1470)، اشريشياكلي (PTCC1269)، كلبسيلا پنومونيه (PTCC1053)، سالمونلاتيفي موريوم (PTCC1609) و سودوموناس آئروجينوزا (PTCC1430) بودند. اثر ضدميكروبي عصاره، ابتدا با روش آگار ديفيوژن از چاهك و اسانس به روش ديسك ديفيوژن در محيط مولر- هينتون آگار مورد آزمايش قرار گرفت. سپس MIC و MBC مواد استخراج شده به روش استاندارد ماکروبراث دايلوشن در محيط مولر- هينتون براث تعيين گرديد. تركيبات متشكله اسانس با استفاده از دستگاه هاي GC و GC/MS و ستون DB-5 سي متري جداسازي و شناسايي شد.
نتايج: عصاره متانولي در غلظت
25mg/well موجب توقف رشد دو باكتري گرم مثبت مورد آزمايش گرديد، ولي بر چهار باكتري گرم منفي، اثر بازدارنده نداشت. قطر منطقه توقف رشد براي استافليكوكوس ارئوس 20mm و در مورد استرپتوكوكوس پيوژنز 22mm بود. MIC و MBC عصاره براي استافيلوكوكوس ارئوس به ترتيب 15mg/ml و 31mg/ml بود و در مورد استرپتوكوكوس پيوژنز MIC و MBC به ترتيب 15mg/ml و 31mg/ml تعيين شد. اسانس موجب توقف رشد همه باكتري هاي مورد آزمايش گرديد و اثر آن بر سالمونلاتيفي موريوم و استرپتوكوكوس پيوژنز بيش ترين بود. قطر منطقه توقف رشد در اطراف ديسك هاي كاغذي محتوي 20ml اسانس براي استافيلوكوكوس ارئوس 24mm، استرپتوكوكوس پيوژنز 27mm،‌ اشريشياكلي 17mm،‌ كلبسيلا پنومونيه 21mm،‌ سالمونلاتيفي موريوم 28mm و سودوموناس آئروجينوزا 13mm به دست آمد. همچنين MIC اسانس براي استافيلوكوكوس ارئوس (900 mg/ml)، استرپتوكوكوس پيوژنز (450 mg/ml)،‌ اشريشياكلي (1800 mg/ml)، كلبسيلا پنومونيه (900 mg/ml)، سالمونلاتيفي موريوم (225 mg/ml) و سودوموناس آئروجينوزا (1800 mg/ml) تعيين شد. دستگاه هاي گازكروماتوگرافي و گازكروماتوگرافي متصل به طيف نگار جرمي، 22 تركيب متفاوت را در اسانس جداسازي و شناسايي كرد كه از بين آن ها 5 تركيب بيش از 73 درصد اسانس را تشكيل مي داد كه به ترتيب، شامل پولگون (29.3 درصد)، پارامنتا-3-ان-8-اول (19.1 درصد)، نئو-منتول (11.6 درصد)، پيپري تنون (9.4 درصد) و 1 و 8 سينئول (4.5 درصد) است.
بحث و نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد كه گياه آويشن باريك،‌ داراي اثر ضدميكروبي عليه انواعي از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي است و تاثير آن بر سالمونلا شديدتر است. اين نتيجه گيري مي تواند براي استفاده هاي گياه در طب سنتي، صنايع غذايي و كاربردهاي درماني جديد مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چیت ساز، م.، و پرگر، ا.، و ناصری، م.، و کمالی نژاد، م.، و بازرگان، م.، و منصوری، ص.، و انصاری، ف. (1386). ترکیب اسانس و آثار آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه آویشن باریک (Ziziphora clinopodiodes: LAM) بر باکتری های منتخب. دانشور پزشکی, 14(68), 15-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65876Vancouver : کپی

چیت ساز محسن، پرگر افسانه، ناصری محسن، کمالی نژاد محمد، بازرگان مریم، منصوری صادق، انصاری فریبا. ترکیب اسانس و آثار آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه آویشن باریک (Ziziphora clinopodiodes: LAM) بر باکتری های منتخب. دانشور پزشکی. 1386 [cited 2021September21];14(68):15-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65876IEEE : کپی

چیت ساز، م.، پرگر، ا.، ناصری، م.، کمالی نژاد، م.، بازرگان، م.، منصوری، ص.، انصاری، ف.، 1386. ترکیب اسانس و آثار آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه آویشن باریک (Ziziphora clinopodiodes: LAM) بر باکتری های منتخب. دانشور پزشکی, [online] 14(68), pp.15-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65876. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 310 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی