برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با آگاهي و نگرش در مورد بيماري ايدز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ايدز به عنوان يكي از مهم ترين بيماري ها و مشكلات بهداشتي جهان در دهه هاي اخير، توجه همگان را به خود جلب كرده، و افزايش سطح آگاهي و نگرش در نتيجه اصلاح عادات و پرهيز از رفتارهاي پرخطر به عنوان تنها راه كنترل آن شناخته شده است. باتوجه به خطر بالقوه اي كه از جهت اين بيماري كشور ما را نيز تهديد مي كند، در اين مطالعه به بررسي سطح آگاهي و نگرش كاركنان و رابطين (به عنوان ارايه دهندگان خدمات) و مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي درماني شرق تهران (به عنوان گروه هدف) در مورد بيماري ايدز پرداختيم.
مواد و روش ها: اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي- تحليلي بود كه بر روي 440 نمونه، شامل 110 نفر پرسنل مراكز بهداشتي درماني، 110 رابط بهداشتي و 220 نفر مراجعه كننده كه از 7 مركز بهداشتي درماني شرق تهران به طور تصادفي انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي حاوي 25 سوال بود كه روايي و اعتبار آن توسط تيم تحقيق، مطالعه و تامين گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
spss و آزمون هاي «تي»، كاي دو، آناليز واريانس دانكن، همبستگي و رگرسيون لجستيك استفاده شد.
نتايج: در اين مطالعه به طور متوسط، پرسنل
83.8 درصد، رابطين 77.5 درصد و مراجعين 64.2 درصد حداكثر امتياز آگاهي را كسب كردند و هر يك از گروه ها حداقل 75 درصد امتياز نگرش را به دست آورد. بين سطح آگاهي كاركنان با جنس، سن، تحصيلات، سابقه كار و واحد ارايه خدمت ايشان، سطح آگاهي رابطين با تحصيلات آن ها و سطح آگاهي مراجعين با سن، وضعيت تاهل، تحصيلات و شغل آنان رابطه معنادار وجود داشت (p<0.05). بين سطح نگرش كاركنان با جنس و تحصيلات و در مورد مراجعين با سن و تحصيلات آن ها ارتباط معنادار مشاهده شد (p<0.05). رابطه بين سطح نگرش رابطين با هر يك از متغيرهاي مستقل معنادار نبود. بين سطح آگاهي كاركنان، رابطين و مراجعين با نگرش آن ها همبستگي مثبت وجود داشت. تقريبا نيمي از افراد چند منبع كسب اطلاعات داشتند و بيش تر به استفاده از راديو و تلويزيون و كم ترين درصد به دروس تحصيلي جهت كسب اطلاعات اشاره داشتند.
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه، اكثر كاركنان، رابطين و حدود نيمي از مراجعين از آگاهي كافي در مورد ايدز برخوردار بودند و نگرش بيش از دو سوم نمونه ها در مورد بيماري ايدز، مثبت بود كه قابل تقدير است. در اين خصوص به روز نگهداشتن آگاهي و اجراي هدفمند برنامه هاي آموزشي مورد تاكيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ف.، و خلدی، ن.، و فلاح، ن.، و محمودپور، ا. (1386). بررسی عوامل مرتبط با آگاهی و نگرش در مورد بیماری ایدز. دانشور پزشکی, 14(68), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65874Vancouver : کپی

جعفری فرهاد، خلدی ناهید، فلاح نادر، محمودپور افسون. بررسی عوامل مرتبط با آگاهی و نگرش در مورد بیماری ایدز. دانشور پزشکی. 1386 [cited 2021July23];14(68):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65874IEEE : کپی

جعفری، ف.، خلدی، ن.، فلاح، ن.، محمودپور، ا.، 1386. بررسی عوامل مرتبط با آگاهی و نگرش در مورد بیماری ایدز. دانشور پزشکی, [online] 14(68), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65874. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی