برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان آگاهي و عملكرد دستياران و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نسبت به مستندسازي مراقبت هاي ارايه شده به بيمار از ديدگاه پزشكي قانوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پرستاری، گروه پیراپزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: از جمله عواملي كه در طرح دعاوي، پزشك توانسته از خود دفاع كند، عدم تكميل پرونده بيمار بوده است. با توجه به حوزه اختيارات پزشكي قانوني هر شهرستان و اهميت مستندسازي جهت حمايت از حقوق پزشكان، وضعيت آگاهي و عملكرد دانشجويان و دستياران پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، وضعيت آگاهي و عملكرد 134 دانشجو و دستيار پزشكي نسبت به اصول مستندسازي مراقبت هاي ارايه شده، مورد بررسي قرار گرفت. ابزار اندازه گيري يك پرسشنامه 12 سوالي مربوط به آگاهي و يك چك ليست مربوط به عملكرد بود كه پس از تاييد اعتبار و روايي آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طريق مصاحبه با دستياران و مطالعه پرونده هاي پزشكي بيماران جمع آوري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه 40% دستياران از جنبه هاي قانوني مستندسازي اطلاع داشتند.
%25.2 از نحوه كاربرد اختصارات در ثبت تشخيص نهايي و اعمال جراحي اطلاع داشتند. %14.2 آنان مي دانستند سقف مدت زمان تاييد دستورات شفاهي چندساعت است. بين ميزان آگاهي و دوره آموزشي رابطه معني داري مشاهده گرديد (p<0.05). تنها 10% پرونده بيمار را خوب تكميل مي كردند. اكثر جامعه پژوهش، گرايش به ثبت اطلاعات باليني داشته و نسبت به ساير اطلاعاتي كه در مراجع قانوني حايز اهميت است كمتر توجه داشتند. بين وضعيت عملكرد، دوره آموزشي و آگاهي رابطه معني داري مشاهده گرديد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه ضروري است در فرايند آموزشي باليني مواردي از قبيل هماهنگي بين دروس تئوري و عملي، تاكيد بر جنبه هاي قانوني پزشكي، بررسي كمي و كيفي گزارش صبحگاهي و نظارت دقيق اساتيد و پزشكان معالج بر فرآيند مستندسازي پرونده پزشكي و بازخورد آن به دانشجويان و دستياران مدنظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی