برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير نيكوتين بر اسپرم افراد نورمواسپرميك: تعديل توسط آنتي اكسيدانها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

نيكوتين يكي از عمده ترين اجزاي دود سيگار است كه ميتواند اثرات سوءاي در بدن انسان داشته باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير نيكوتين بر اسپرم افراد نورمواسپرميك مي باشد. در اين پژوهش نيكوتين با غلظت هاي 5/0 و 1 ميلي مولار بر روند اكسيداسيون ليپيدهاي غشايي (LPO)، تعادل بين مولكول هاي گلوتاتيون اكسيده (GSSG) و احياء شده (GSH)، فعاليت آنزيم گلوتاتيون S-ترانسفراز (GST) و نيز ميزان شكنندگي DNA سلولهاي اسپرم در افراد نورمواسپرميك و با در نظرگيري اثرات متقابل آنتي اكسيدان ها مورد بررسي قرار گرفت. ويتامين C، گلوتاتيون (GSH) و ترولوكس (آنالوگ محلول در آب از ويتامين (E به عنوان مواد آنتي اكسيدان مورد استفاده قرار گرفتند. تيمارهاي نيكوتيني (5/0 و 1 ميلي مولار) باعث افزايش سطوح مواد واكنش دهنده تيوباربيتوتيك (TBARS)- به ميزان 5/51% و P<0.01) %78 و (P<0.001 در محيط عمل گرديدند. مواد آنتي اكسيدان موجب كاهش سطوح TBARS گرديدند كه در اين بين ترولوكس در حالت تنها واجد بهترين نتيجه بود و در مقابل ويتامينC  در هنگام حضور يونهاي دو ظرفيتي آهن در محيط عمل، موجب افزايش TBARS گرديد. نسبتGSH  به GSSG در تيمارهاي نيكوتيني به ميزان 20/49% و 30/60% كاهش يافت (P<0.01). فعاليت GST نيز به ميزان 01/34% و 19/57% افزايش معني داري را نشان داد. در بررسي ميزان استحكام DNA سلولهاي اسپرم توسط روش ستاره دنباله دار(Comet)  مشخص شد كه تيمارهاي نيكوتيني موجب افزايش شكستگي در مارپيچ دوتايي DNA اسپرم هاي تيمار يافته گرديدند. سطوح افزايش يافته TBARS و نيز كاهش نسبت GSH به GSSG مويد گسترش روند اكسيداسيون در ليپيدهاي غشايي سلولهاي اسپرم بوده كه به واسطه عمل راديكالهاي آزاد مشتق از اكسيژن به انجام رسيده است. افزايش فعاليت GST نيز نشانگر گسترش روند LPO در اين سلولها مي باشد. مجموعه تغييرات فوق منجر به اختلال عملكردهاي اسپرم شده كه منجر به كاهش قدرت باروري اسپرم و ناباروري به دنبال خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عربی، م.، و آناند، ر. (1381). تاثیر نیکوتین بر اسپرم افراد نورمواسپرمیک: تعدیل توسط آنتی اکسیدانها. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 3(3 (مسلسل 11) ویژه عوامل محیطی و ناباروری), 11-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6573Vancouver : کپی

عربی مهران، آناند راویندر. تاثیر نیکوتین بر اسپرم افراد نورمواسپرمیک: تعدیل توسط آنتی اکسیدانها. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1381 [cited 2021September17];3(3 (مسلسل 11) ویژه عوامل محیطی و ناباروری):11-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6573IEEE : کپی

عربی، م.، آناند، ر.، 1381. تاثیر نیکوتین بر اسپرم افراد نورمواسپرمیک: تعدیل توسط آنتی اکسیدانها. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 3(3 (مسلسل 11) ویژه عوامل محیطی و ناباروری), pp.11-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6573. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 226 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی