برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارآيي کلينيکي ترکيبات چهارتايي آمونيوم (ميکروتن و دکونکس Plus 53) بر روي آلودگي ابزار دندانپزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشى بیماری هاى دهان و تشخیص، دانشکده دندانپزشکى، دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ميکروتن و دکونکس 53 Plus دو نمونه رايج از نسل جديد ترکيبات چهارتايي آمونيوم مي باشند. علي رغم تحقيقات متعدد در مورد خواص ضد عفوني کننده ها و آنتي سپتيک ها، در هيچ از کتب مرجع دندانپزشکي و بهداشتي تحقيق جامعي در مورد کارآيي کلينيکي آنها صورت نگرفته است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي کارايي کلينيکي ميکروتن و دکونکس 53Plus بر روي آلودگي ابزار مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي و يک سوکور بعد از تهيه محلول هاي ضد عفوني کننده و سوش هاي باکتريايي و قارچي بر اساس استاندارد
AOAC (سودوموناس آئروژينوزا، استافيلوکوک ارئوس، سالمونلاتايفي موريوم، باسيلوس سوبتيليس، مايکوباکتريوم بوويس و تريکوفيتون منتاگروفيت) ابزار مورد نظر (سرنگ ها) به کمک سمپلر آلوده شده اند. به دنبال پاکسازي و ضد عفوني (زمان تماس بر اساس بروشورهاي ارايه شده توسط کارخانه مي باشد)، نمونه برداري، کشت و انکوباسيون انجام شد و پس از طي زمان کافي انکوباسيون بسته به نوع سوش، نتايج ثبت گرديد. براي مقايسه تعداد کلني هاي باکتري ها بين گروه ها از آزمون Mann – Whitney استفاده شد.
يافته ها: محلول هاي ميکروتن و دکونکس
53 Plus داراي خاصيت باکتريوسيدي عليه سودوموناس آئروژينوزا، استاف ارئوس و سالمونلاتايفي موريوم مي باشند و با يکديگر مشابه بوده و اختلاف معني داري را با اتوکلاو نشان ندادند. محلول ميکروتن بر خلاف دکونکس در برابر باسيلوس سوبتيليس و مايکوباکتريوم بوويس تاثير مطلوبي نداشته و در مورد اين سوش ها با دکونکس و هم چنين با اتوکلاو اختلاف معني داري را نشان داده است (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ميکروتن در دسته ضد عفوني کننده هاي ضعيف و دکونکس
53 plus در دسته ضد عفوني کننده هاي متوسط قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 925
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی