برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1386 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

جايگاه الگوي سايبرنتيك در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسي مشهد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

اين پژوهش با اتكا به اين مفروضه اصلي، ضرورت ارتقا جايگاه الگوي سايبرنتيک در اداره دانشگاهها، و براي بررسي کارکرد سازماني دانشگاه فردوسي مشهد صورت پذيرفته است براي اين منظور ديدگاههاي كليه مديران دانشگاه فردوسي مشهد (139=N)، با استفاده از پرسشنامه اي كه بر اساس نظريه سايبرنتيك تدوين شده است، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. مولفه هاي مورد بررسي در الگوي سايبرنتيک عبارتند ار: نظارت و کنترل، پيوندها، تعاملات، تصميم گيري، سلسله مراتب و رهبري. نتايج حاكي از آن است كه ميانگين ديدگاههاي مديرا ن دانشگاه فردوسي درباره وضعيت الگوي سايبرنتيك بطور معني داري از ميانگين نظري درجه هاي مورد وصف در ابزار گردآوري داده ها بيشتر است و بين نمرات مربوط به اين مولفه هاي اصلي اين الگو نيز در اين دانشگاه رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد. بعلاوه، نظر به اينكه بين ديدگاههاي مديران دانشگاه فردوسي درباره ميزان استفاده از اين الگو تفاوت معني داري مشاهده نشده است، مي توان نتيجه گرفت كه بين اين مديران درباره وضعيت مورد وصف، اتفاق نظر وجود دارد. در مجموع نتايج نشان مي دهند که جايگاه الگوي سايبرنتيک در مديريت دانشگاه فردوسي مشهد، در سه مولفه تصميم گيري، نظارت و کنترل و رهبري، از وضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار است. در مولفه نظارت و کنترل که شامل دو نوع ساختاري و اجتماعي مي شود، نظارت و کنترل ساختاري داراي وضعيت نسبتا مطلوبي است ولي نظارت و کنترل اجتماعي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. با اين وصف و بطور خاص، سه مولفه پيوندها، سلسله مراتب و تعاملات در اين دانشگاه، ضعيف بوده و دانشگاه بايستي براي تقويت و بهبود اين مولفه ها، تدابيري انديشيده و تلاش ويژه اي مبذول دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی