مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالي (فرصت ها و چالش ها)
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است