برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی- جراحی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزارجریب، اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: عوامل موثر در برقراري ارتباط استاد و دانشجو براي بهبود فرايند آموزش، اهميت بالايي دارد. براي شناخت اين عوامل، پژوهشي با هدف تعيين عوامل موثر در برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك انجام شد.
روش ها: در يك مطالعه توصيفي- مقطعي، 162 نفر دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي اراك با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي در سال تحصيلي 84-1383 انتخاب شدند و پرسشنامه اي شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيك و23 گويه در مورد عوامل موثر در برقراري ارتباط دانشجو با استاد با مقياس رتبه اي چهار نقطه اي از بسيار موثر تا بي تاثير به صورت جمع اجرا توزيع شد. داده ها با روش هاي آماري توصيفي به صورت توزيع فراواني و ميانگين و انحراف معيار با استفاده از نرم افزار
SPSS مورد تجزيه و تحليل و مقايسه گروه ها با مجذور كاي انجام شد.
نتايج: به نظر دانشجويان مهم ترين عوامل موثر در ارتباط دانشجو و استاد، فن بيان و رعايت مهارت هاي تدريس توسط استاد (84 درصد)، سطح علمي استاد (
81.5 درصد)، تجربه استاد (76.5 درصد)، اخلاق استاد (68.5 درصد) بود در حالي كه بيش از 50 درصد دانشجويان، سن و جنس استاد را در اين ارتباط بي تاثير دانستند.
نتيجه گيري: بعضي ويژگي هاي آموزشي استاد كه نمايانگر مهارت هاي تدريس اوست و همچنين بعضي ويژگي هاي اخلاقي و فردي كه نشانگر روابط انساني است از ديدگاه دانشجويان در برقراري ارتباط موثر تلقي شده است. ارايه كارگاه هاي آموزشي براي بهبود اين ارتباط توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 867
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی