برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش بر مبناي نقشه مفهومي با روش تلفيقي بر يادگيري درس فرايند پرستاري دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، تبریز
 
چکیده: 

مقدمه: دانشجويان پرستاري براي تجزيه و تحليل مشكلات بيماران و ايجاد طرح مراقبتي مناسب، نيازمند يادگيري عميق و معني دار هستند، بنابراين، بهتر است در آموزش اين دانشجويان از روش هاي آموزشي كه توانايي ايجاد اين سطح از يادگيري را دارند، استفاده شود. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير آموزش بر مبناي نقشه مفهومي با روش تلفيقي در يادگيري درس فرايند پرستاري دانشجويان پرستاري انجام گرفت.
روش ها: در يك مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروهي قبل و بعد از آموزش، 45 دانشجوي ترم دوم پرستاري با روش نمونه گيري آسان انتخاب و به روش تصادفي به دو گروه شاهد و تجربي تقسيم شدند. پس از اجراي پيش آزمون، دانشجويان گروه هاي شاهد و تجربي به مدت ده جلسه و در طول دو ماه به ترتيب تحت آموزش با روش آموزش تلفيقي و روش نقشه مفهومي قرار گرفتند و سپس پس آزمون اجرا شد. براي جمع آوري داده ها از يك آزمون پيشرفت تحصيلي متشكل از دو قسمت استفاده گرديد كه حيطه هاي دانش و يادگيري معني دار يا حيطه شناختي دانشجويان را در زمينه درس فرايند پرستاري مورد ارزشيابي قرار مي داد. نتايج با استفاده از نرم افزار
SPSS و با آزمون هاي مجذور كاي و t با نمونه هاي زوج و مستقل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: هر دو روش آموزشي در ارتقاي دانش و يادگيري معني دار دانشجويان موثر بوده اند. ولي اين اختلاف ميانگين ها قبل و بعد از آموزش دو گروه تنها در بعد يادگيري معني دار از نظر آماري اختلاف معني دار داشت.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير نقشه مفهومي در يادگيري معني دار دانشجويان، توصيه مي گردد در مواردي كه نياز به يادگيري عميق و سطح بالا از مطالب درسي وجود دارد از اين روش آموزشي استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 248
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی