برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  - , شماره  6 ; از صفحه 95 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

واكنش نهالهاي كاج سيلوستر به كود و مواد اصلاح كننده خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 
چکیده: 

موضوع اين تحقيق بررسي تاثير افزايش آهك و كودهاي مختلف بر رشد و تغذيه نهالهاي كرج سيلوستر در طول 3 سال آزمايش در منطقه ليموزن فرانسه مي باشد. تيمارهاي مورد استفاده عبارتند از: 1- آهك (CaO 94% به ميزان يك تن در هكتار)،‌ 2- آهك منيزيم دار (CaO 42% + MgO 10% به ميزان يك تن در هكتار)،‌ 3- CaMgNPK (تيمار 2 به اضافه 500 كيلوگرم در هكتار N, P, K) و 4- ميكروالمنتها + CaMgNPK (تيمار 3 + 50 كيلوگرم پودر آلگ شامل Fe, Mn, Cu ...).
براي بررسي ميزان رشد، ارتفاع و قطر يقه نهالها در پايان فصل رويشي هر سال اندازه گيري و تجزيه و تحليل آماري شدند. 3 سال پس از كاشت، تعداد 5 درخت از هر تيمار برداشت شد و هر درخت به 11 قسمت تقسيم گرديد و پس از توزين و آماده سازي مورد تجزيه قرار گرفت و توزيع عناصر در اندامهاي مختلف بررسي شد. در پايان هر سال نمونه هايي از گياهان زيراشكوب برداشت شد و تغييرات آنها در تيمارهاي مختلف بررسي شد.
برگها حساسترين اندام در گياه بودند كه تحت تاثير قرار گرفتند. ميزان
K, Mg, Ca در تمام اندامها به خصوص برگها افزايش داشت. مقدار جذب ماكروالمنتها توسط نهالها در تيمار 4 كه حاوي ميكروالمنتها بود نسبت به ساير تيمارها افزايش بيشتري داشت. ميزان Mn در تمام اندامها، به خصوص در برگها كاهش معني داري داشت كه مي تواند به عنوان شاخص تاثير تيمارهاي مختلف مدنظر قرار گيرد. عناصري كه در گياه تحرك كمتري دارند مانند Na, Fe, Mn, Ca در برگهاي مسن تر و عناصري كه تحرك بيشتري دارند مانند Mg و K در برگهاي سال جاري غلظت بيشتري دارند.
رشد طولي و قطري درختان تيمارهاي مختلف تشديد گرديد. افزايش رشد در تيمار آهك (تيمار 1) معني دار نبود، ولي در ساير تيمارها نسبت به شاهد معني دار بود. بيشترين رشد در تيمار 4 مشاهده شد.
گياهان زيراشكوب به صورت بسيار زياد با درختان جوان رقابت داشتند، به طوري كه ميزان عناصر موجود در واحد سطح در گياهان زيراشكوب 20 برابر درختان بود. اين عامل در كميت مواد اصلاح كننده و كودها بايد مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی