برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير دريافت ويتامين D و كلسيم بر سطح سرمي شاخص هاي واگردش استخواني در زمان زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان دکتر شریعتی، خیابان کارگر شمالی، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، طبقه پنجم، تهران، ایران، کدپستی 14114
 
چکیده: 

زمينه و هدف: متابوليسم ويتامين D، كلسيم و پاراتورمون طي بارداري تغيير مي يابد. بررسي اين تغييرات و عوامل موثر بر آن به ويژه دريافت مواد غذايي حاوي ويتامين D و كلسيم توسط مادر و جنين ضروري است. با توجه به شيوع بالاي كمبود ويتامين D و كلسيم در كشور، هدف از اين مطالعه ارزيابي ارتباط واگردش استخواني و وضعيت تغذيه اي ويتامين D و كلسيم در مادران باردار به منظور ارزيابي دقيق تر ميزان نياز به اين مواد در يك سيكل فيزيولوژيك واقعي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي 449 زن باردار سالم كه در زمستان 1382 به بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه كرده بودند، در زمان زايمان به همراه نوزادان تازه متولد شده انتخاب شدند. متوسط دريافت ويتامينD  و كلسيم مادران از طريق پرسشنامه بسامد خوراكي و مقادير سرمي كلسيم، ويتامين D، استئوكلسين، کراس لپس و پاراتورمون در مادران و بندناف جنين اندازه گيري شد. براي آناليز اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 استفاده شد و 05/0>p معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: غلظت هاي سرمي ويتامين D در خون بندناف نوزاداني كه مادران آنها دريافت كافي ويتامين D ؛(200 واحد ويتامين D روزانه براي زن باردار) داشتند بالاتر بود. همبستگي مثبتي بين غلظت هاي سرمي كلسيم مادر و خون بندناف مشاهده گرديد (35/0=r). تفاوت معني داري بين غلظت هاي سرمي پاراتورمون، استئوكلسين و کراس لپس در مادر و جنين ديده شد (001/0>p). مقادير سرمي ويتامين D و كلسيم در مادران و نوزادان با دريافت مقادير كافي اين مواد ارتباط داشت (05/0>p). ارتباط معكوس بين واگردش استخواني و دريافت كلسيم و ويتامين D مادر يافت شد.
نتيجه گيري: وضعيت تغذيه اي ويتامين D جنين و نوزاد كاملا به ذخاير ويتامين D مادر وابسته است و دريافت كافي اين مواد مي تواند بر متابوليسم استخواني مادر و جنين موثر باشد؛ لذا برنامه هاي اصلاح تغذيه اي كلسيم و ويتامين D توسط آموزش مصرف منابع غني از كلسيم و ويتامين D و نيز غني سازي و مكمل ياري افراد در معرض خطر بايد مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی