برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  28 , شماره  55 ; از صفحه 35 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تزريق بوپيواکائين به صورت داخل شکمي در کاهش درد پس از عمل کله سيستکتومي به روش لاپاراسکوپيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده از تزريق حين عمل داروهاي بي حسي موضعي در جراحي، براي کاهش درد پس از عمل شيوع بيشتري يافته است. يکي از روش هاي کاهش درد، تزريق اين داروها به صورت داخل شکمي است. هدف از انجام اين مطاعله بررسي اثر تزريق بوپيواکائين به صورت داخل شکمي بر درد پس از عمل کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک است.
مواد و روش ها: در يک کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوکور با کنترل دارونما، 60 بيمار بالغ از بين مراجعان به بيمارستان اميرالمومنين که با تشخيص ابتلا به سنگ کيسه صفرا نياز به کله سيستکتومي داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. تمامي بيماران زير بيهوشي عمومي به روش يکسان تحت اين عمل به روش لاپاراسکوپيک قرار گرفتند. بيماران در انتهاي عمل به صورت تصادفي در يکي از دو گروه شاهد يا بوپيواکائين قرار مي گرفتند. در گروه بوپيواکائين،
0.8 سي سي/ کيلوگرم بوپيواکائين 0.25% به صورت داخل شکمي در محل برداشتن کيسه صفرا تزريق مي شد و در گروه شاهد، نرمال سالين مورد استفاده قرار مي گرفت. در ريکاوري و در فواصل 2، 4 و 6 ساعت پس از خروج از ريکاوري، شدت درد بيمار به روش معيار بصري سنجش درد ميزان کلي مخدر تزريق شده در 6 ساعت اول، ضربان قلب و فشار متوسط خون شرياني اندازه گيري شدند. در صورت درخواست بيماران، هر بار 0.5 ميلي گرم/ کيلوگرم پتيدين داخل عضلاني تزريق مي گرديد.
يافته ها: ميانگين هاي معيار بصري سنجش درد در زمان هاي اندازه گيري شده بين دو گروه بوپيواکائين و شاهد اختلاف معني داري داشتند (به ترتيب در گروه بوپيواکائين و شاهد در ريکاوري
327±23.62 در برابر 2.89±10.6 در 2 ساعت بعد 43.3±20.6 در برابر 4.66±9.3 در 4 ساعت بعد 26.7±13.5 در برابر 65.3±9.4 و در 6 ساعت بعد 17.1±5.8 در برابر (69.3±9.8. همچنين ميانگين ضربان قلب و متوسط فشار شرياني نيز در ريکاوري و 6 ساعت بعد در گروه بوپيواکائين نسبت به گروه شاهد به ميزان معني داري کمتر بود. همچنين ميانگين داروي مخدر استفاده شده و فراواني بيماراني که درخواست تجويز مخدر داشتند در گروه بوپيواکائين به ميزان معني داري از گروه شاهد کمتر بود (به ترتيب 2.5±2.5 در برابر 10.3±1.8 ميلي گرم و 560% در برابر (%100.
نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد تزريق
0.8 سي سي/ کيلوگرم بوپيواکائين 0.25% به صورت داخل شکمي در محل برداشتن کيسه صفرا و در زير هر دو ديافراگم در بيماراني که تحت کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک قرار مي گيرند، به ميزان معني داري درد پس از عمل، موارد نياز به مخدر و مصرف مخدر پس از عمل را کاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی