برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير درمان هاي شناختي - رفتاري بر کاهش اضطراب بيماران قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: اين مطالعه، پژوهشي از نوع شبه تجربي است که با هدف بررسي تاثير درمان هاي شناختي رفتاري در کاهش اضطراب بيماران قلبي در استان اصفهان اجرا گرديد.
روشها: بر اساس برآورد انجام شده تعداد نمونه مورد مطالعه 56 نفر از بيماران عروق کرونري قلب مراجعه کننده به بيمارستان چمران و مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان بودند که با روش تخصيص تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايشي در طي هشت جلسه دو ساعته، به صورت گروهي، به شيوه
CBT آموزش ديدند. آزمودني ها پرسشنامه اضطراب کتل را قبل از شروع آموزش و دو هفته پس از پايان آموزش تکميل کردند. در ضمن اطلاعات جمعيت شناختي نيز توسط يک پرسشنامه از آزمودني ها دريافت گرديد. گروه کنترل بدون هيچ آموزشي فقط پرسشنامه هاي فوق را پر کردند.
نتايج: درمان گروهي شناختي - رفتاري منجر به کاهش معني دار اضطراب بيماران قلبي گروه آزمايشي نسبت به گروه کنترل گرديد.
بحث: نتايج نشان داد که روش شناختي - رفتاري به شيوه گروهي مي تواند راهبرد درماني مناسبي در درمان اضطراب بيماران قلبي باشد. در اين مقاله، رهنمودهاي کاربردي نتايج پژوهش حاضر، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی