برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير لوپرلايداستات بر فراساختار سلولهاي زايا در موش نر بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان، گیلان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اسپرماتوژنز فرآيندي كاملا وابسته به هورمون به ويژه گنادوتروپينها مي باشد و بديهي است هر گونه تغيير در ميزان اين هورمونها مي تواند در اسپرماتوژنز موثر باشد. آنالوگ هاي هورمون هاي آزاد کننده گنادوتروپين نيز مي توانند محور هيپوفيزي - گنادي را مختل نمايند. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزيابي تغييرات فراساختاري و هيستولوژيک سلول هاي اسپرماتوژنيک و اسپرميوژنيک با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني ترانسميشن به دنبال تجويز يک دوز لوپرلايد استات (يکي از آنالوگ هاي هورمون آزاد کننده گنادوتروپين) در موش بالغ مي باشد.
روش بررسي: در مطالعه حاضر 24 موش بالغ 8 هفته به 3 گروه تقسيم شدند. گروه کنترل، هيچ دارويي دريافت نكردند اما حيوانات در گروه دوم و سوم به ترتيب يك دوز 0.2ml کربوکسي متيل سلولز و 7.6mg/kg لوپرلايداستات به صورت زير جلدي دريافت كردند. پس از گذشت 5 هفته بيضه موشها خارج و براي مطالعه سلول هاي زاياي لوله سمي نيفروس و مطالعه مورفولوژي با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني ترانسميشن و نوري مورد استفاده قرار گرفت. همه نمونه ها از نظر مورفولوژي مقايسه شدند و با روش آزمون ANOVA مورد آناليز آماري قرار گرفتند.
نتايج: در نتايج ميکروسکوپ الکتروني، در گروه آزمايش بيشترين تغييرات در سلول هاي اسپرميوژنيک يافت شد. در بيشتر اسپرماتيدها، هسته و آکروزوم تغيير شكل يافته بود. در برخي اسپرماتيدهاي در حال تمايز وزيکول هاي آکروزومي در هسته ديده مي شد؛ ضمن اينکه تخصص يافتگي اکتوپلاسميک در برخي نواحي به صورت نسبي حذف شده بود. در اسپرماتيدهاي دراز، فلاژلها غير طبيعي بودند و غلاف فيبروزه آنها به صورت غير ممتد بود. در مشاهدات ميكروسكوپ نوري وضعيت تکامل اسپرماتوژنز بر اساس جدول جانسن در گروه کنترل، شم و آزمايش به ترتيب 53/0±1/8، 82/0±04/8 و 57/0±01/7 بود؛ که در گروه آزمايش کاهش معني دار داشت (01/0>p). همچنين تمام شاخص هاي هيستومتري در لوله هاي سمينيفروس در مقايسه با دو گروه ديگر کاهش معني دار داشت (01/0>p).
نتيجه گيري: تزريق يک دوز 7.6mg/kg  لوپرلايد استات در طي يک سيکل اسپرماتوژنز با اثرات سو براسپرماتوژتز همراه مي باشد و به نظر مي رسد که لوپرلايداستات داراي بيشترين اثر بر روي اسپرميوژنز يا فرآيند تغيير شکل اسپرماتيدهاي گرد به دراز مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدقاسمی، ف.، و سلیمانی راد، ج.، و قنبری، ا.، و طباطبایی نبوی، پ. (1386). تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 8(2 (مسلسل 31)), 111-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65393Vancouver : کپی

محمدقاسمی فهیمه، سلیمانی راد جعفر، قنبری احمدعلی، طباطبایی نبوی پروانه. تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1386 [cited 2021May07];8(2 (مسلسل 31)):111-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65393IEEE : کپی

محمدقاسمی، ف.، سلیمانی راد، ج.، قنبری، ا.، طباطبایی نبوی، پ.، 1386. تاثیر لوپرلایداستات بر فراساختار سلولهای زایا در موش نر بالغ. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 8(2 (مسلسل 31)), pp.111-121. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65393. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی