برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  19 , شماره  46 ; از صفحه 71 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين تنش شغلي با حمايت اجتماعي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: حرفه پرستاري همراه با موقعيت هاي تنش زاي زيادي مي باشد، که مي تواند موجب مشکلاتي از قبيل نارضايتي، کاهش کارايي، ترک خدمت يا تغيير شغل در پرستاران شود. اين مشکلات صدمات جبران ناپذيري بر ارايه مراقبت باليني به بيماران در پي دارند. حمايت اجتماعي يکي از مهمترين عواملي است که اثر مهار کننده بر تنش شغلي دارد. هدف مطالعه حاضر تعيين تنش شغلي پرستاران و ارتباط آن با حمايت اجتماعي در آنان مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي از نوع همبستگي است. جامعه پژوهش پرستاران شاغل که صرفا کار باليني انجام مي دادند و حداقل 6 ماه سابقه کار داشتند، بودند. تعداد نمونه 373 پرستار بود که به طور تصادفي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيک، تنش شغل پرستاري تافت گري و اندرسون و حمايت اجتماعي McCain و Marklin استفاده شد. هر يک از ابزارها بر اساس مقياس ليکرت محاسبه شدند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تست هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: موقعيت هاي مختلف شغلي براي 59 درصد پرستاران، از تنش زياد، براي 37 درصد، از تنش متوسط برخوردار بود. ارتباط معني داري بين تنش شغلي پرستاران و حمايت اجتماعي دريافت شده بدست نيامد. بين ويژگي هاي دموگرافيک فقط سن با تنش شغلي، ارتباط معني داري با تنش شغلي وجود داشت (P<0.04 و (r=-0.01. 85 درصد پرستاران، حمايت دريافت شده از سوي همکاران، سرپرستاران و سوپروايزرها را متوسط، و 4.3 درصد اين حمايت هاي را کم ذکر کرده بودند. بين حمايت اجتماعي و نوع شيفت ارتباط معني دار وجود داشت (P= 0.01).
نتيجه گيري: پرستاري از مشاغل پرتنش است و اکثر پرستاران در محيط هاي پرتنش کاري از حمايت اجتماعي کافي برخوردار نيستند. در حالي که توسعه حمايت اجتماعي احتمالا منجر به کاهش تنش شغلي خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، ن.، و بهبهانی، ن.، و نجف یارندی، ا.، و حسینی، ف. (1385). ارتباط بین تنش شغلی با حمایت اجتماعی پرستاران. نشریه پرستاری ایران, 19(46), 71-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65364Vancouver : کپی

رضایی نسرین، بهبهانی نسرین، نجف یارندی اکرم، حسینی فاطمه. ارتباط بین تنش شغلی با حمایت اجتماعی پرستاران. نشریه پرستاری ایران. 1385 [cited 2021August03];19(46):71-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65364IEEE : کپی

رضایی، ن.، بهبهانی، ن.، نجف یارندی، ا.، حسینی، ف.، 1385. ارتباط بین تنش شغلی با حمایت اجتماعی پرستاران. نشریه پرستاری ایران, [online] 19(46), pp.71-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65364. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی