برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  22 , شماره  2 ; از صفحه 35 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آبياري در بهار بر کارايي مصرف آب و عملکرد چغندر قند پاييزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 

به منظور تعيين تاثير مقادير مختلف آب آبياري در بهار بر کارايي مصرف آب و عملکرد کمي و کيفي چغندر قند، اين آزمايش در سال هاي 1382 و 1383 در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول اجرا گرديد. در اين تحقيق پنج تيمار مقدار آب آبياري به روش قطره اي و براساس درصدي از نياز آبي گياه (25، 50، 75، 100 و 125درصد) و دو رقم چغندر قند منوژرم ايراني شامل رقم رسول و شيرين در قالب طرح آماري کرت هاي يکبار خردشده با چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. کرت هاي اصلي به سطوح آبياري و کرت هاي فرعي به رقم اختصاص داده شد. سال هاي آزمايش ازنظر بيشتر خصوصيات کمي و کيفي چغندر قند با يکديگر اختلاف معني داري نشان دادند، در صورتي که بين تيمارهاي آبياري تنها ازنظر عملکرد ريشه، نيتروژن مضره، درجه قليائيت، کارايي مصرف آب آبياري بر پايه عملکردريشه و شکر اختلاف معني دار وجود داشت. افزايش مصرف آب، عملکرد ريشه و درجه قليائيت را افزايش داد و موجب کاهش نيتروژن مضره و کاهش کارايي مصرف آب آبياري براي عملکرد ريشه و شکر شد. بالاترين عملکرد ريشه، 84 تن در هکتار مربوط به تيمار آبياري با تامين 100درصد نياز آبي گياه و کمترين عملکرد ريشه، 76 تن در هکتار مربوط به تيمار آبياري با تامين 25درصد نياز آبي گياه بود. بالاترين کارايي مصرف آب آبياري براي عملکرد ريشه و شکر مربوط به تيمار 25درصد تأمين آب به ترتيب 18.7 و 2.6 کيلوگرم بر مترمکعب آب مصرفي بود. ارقام مورد مطالعه در هيچ يک از ويژگي هاي کمي و کيفي و کارايي مصرف آب آبياري اختلاف معني داري نداشتند. هم چنين افزايش مصرف آب موجب افزايش شاخص سطح برگ، تعداد برگ و وزن تر برگ هاي مرده و کاهش نسبت وزن ريشه به اندام هوايي، درصد ماده خشک برگ و ريشه گرديد. باتوجه به عدم وجود اختلاف معني دار بين تيمارهاي آبياري از نظر عملکرد شکر و در نظرگرفتن شاخص هاي کارايي مصرف آب آبياري در شرايط مورد مطالعه تيمار آبياري تامين 25درصد نياز آبي گياه در بهار به روش آبياري قطره اي قابل توصيه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسین پور، م.، و سروش زاده، ع.، و آقاعلیخانی، م.، و فتح اله طالقانی، د.، و خرمیان، م. (1385). تاثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکرد چغندر قند پاییزه. مجله چغندرقند, 22(2), 35-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65363Vancouver : کپی

حسین پور مصطفی، سروش زاده علی، آقاعلیخانی مجید، فتح اله طالقانی داریوش، خرمیان محمد. تاثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکرد چغندر قند پاییزه. مجله چغندرقند. 1385 [cited 2021May14];22(2):35-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65363IEEE : کپی

حسین پور، م.، سروش زاده، ع.، آقاعلیخانی، م.، فتح اله طالقانی، د.، خرمیان، م.، 1385. تاثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکرد چغندر قند پاییزه. مجله چغندرقند, [online] 22(2), pp.35-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65363. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی