برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  22 , شماره  2 ; از صفحه 19 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ارتباط صفات زراعي با ويژگي هاي مرفولوژيك ريشه و تعيين صفات موثر بر عملکرد ريشه و عيار قند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات چغندرقند
 
چکیده: 

به منظور تعيين مهم ترين صفات موثر بر عملكردريشه و عيارقند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند، تعداد 75 هيبريد F1 منوژرم در سه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال 1383 در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه شهيد عبدالرسول مطهري در كرج مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين بررسي صفات عملكردريشه، طول ريشه، قطر ريشه، ارتفاع طوقه، قطر طوقه، عيار قند، نيتروژن آلفا آمينو، سديم، پتاسيم، نسبت هاي سديم به پتاسيم، پتاسيم به عيارقند، نيتروژن به عيار قند، هم چنين ضريب قليائيت، عملكرد شكرسفيد، قند ملاس، شكر قابل استحصال، عملكرد شكر، يکنواختي ريشه، نمره رشد و راندمان استحصال اندازه گيري و برآورد شدند. تجزيه واريانس به صورت مستقل در هر آزمايش انجام و از ميانگين تيمارها براي تجزيه هاي آماري استفاده شد. تجزيه عاملي به روش مولفه هاي اصلي، كل صفات مورد مطالعه را به سه عامل عيارقند خالص، عملكرد ريشه و قند و خصوصيات ظاهري ريشه تقسيم نمود. در تجزيه رگرسيون مرحله اي براي عملكرد ريشه به عنوان متغير تابع و ساير صفات به عنوان متغيرهاي مستقل به ترتيب عملكردشكر، عيارقند، عملكرد شكرسفيد، ضريب قليائيت، قطر ريشه و ارتفاع طوقه به عنوان مهم ترين صفات شناسايي شدند كه اثرات عملكرد شكر، شكرقابل استحصال و قطر ريشه در عملكرد ريشه مثبت بود. هم چنين صفات مهم تعيين كننده عيارقند به ترتيب شكر قابل استحصال، نسبت سديم به پتاسيم و راندمان استحصال بودند. در نهايت تجزيه همبستگي کانونيک نشان داد كه با افزايش طول و قطر ريشه و كاهش قطر طوقه، ميزان ناخالصي هاي ريشه كاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واحدی، س.، و مصباح، م.، و یوسف آبادی، و.، و امیری، ر.، و بی همتا، م.، و دهقان شعار، م. (1385). مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات موثر بر عملکرد ریشه و عیار قند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند. مجله چغندرقند, 22(2), 19-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65361Vancouver : کپی

واحدی سعید، مصباح محمود، یوسف آبادی ولی اله، امیری رضا، بی همتا محمدرضا، دهقان شعار مجید. مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات موثر بر عملکرد ریشه و عیار قند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند. مجله چغندرقند. 1385 [cited 2021May14];22(2):19-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65361IEEE : کپی

واحدی، س.، مصباح، م.، یوسف آبادی، و.، امیری، ر.، بی همتا، م.، دهقان شعار، م.، 1385. مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات موثر بر عملکرد ریشه و عیار قند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند. مجله چغندرقند, [online] 22(2), pp.19-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65361. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی