برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  19 , شماره  46 ; از صفحه 29 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي و عملکرد نوجوانان منطقه غرب شهر تهران در مورد اکستاسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سوء مصرف مواد، خصوصا در نوجوانان يکي از رفتارهاي غير بهداشتي و يا اختلال رفتاري محسوب مي شود. اکستاسي از جمله موادي است که مورد سوء مصرف واقع شده و اثرات زيانبار بي شماري دارد. پژوهش حاضر با هدف تعيين آگاهي و عملکرد نوجوانان در مورد اکستاسي در سال 1385 انجام شد.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مقطعي مي باشد. جامعه پژوهش را نوجوانان 18-16 ساله ساکن منطقه غرب شهر تهران تشکيل مي دادند. 800 نفر از نوجوانان به روش نمونه گيري مستمر در اين پژوهش شرکت کردند. مکان هاي عمومي غرب شهر تهران محيط پژوهش راتشکيل داده است. ابزار گرد آوري اطلاعات را در اين پژوهش پرسشنامه خود ساخته سنجش آگاهي و سنجش عملکرد و سنجش عملکرد در مورد اکستاسي تشکيل مي دهد و تعدادي سوال در زمينه اطلاعات دموگرافيک به آن ها اضافه گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد، 53.8 درصد نوجوانان در مورد اکستاسي آگاهي متوسط دارند. نتايج آزمون مجذور کاي اختلاف معني داري را بين ميزان آگاهي پسران و دختران در مورد اکستاسي نشان نداد. نتايج يافته ها در مورد عملکرد نوجوانان نسبت به اکستاسي نشان داد 7.6 درصد آنان حداقل يکبار اکستاسي را مصرف نموده بودند. نتايج آزمون مجذور کاي اختلاف معني دار بين عملکرد در زمينه اکستاسي در پسران و دختران نشان داد. (X2= 19.73، (P= 0.000. با آزمون مجذور کاي مشخص گرديد بين آگاهي و عملکرد نوجوانان در مورد اکستاسي ارتباط معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها برقراري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مهارت هاي زندگي به معلمين مدارس به منظور استفاده از آن ها در تدريس دروس ضروري به نظر مي رسد. همچنين اجراي برنامه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي و برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد جهت نوجوانان مفيد مي باشد. برنامه هاي آموزشي تبليغاتي مانند پيام هاي کوتاه، پوستر و نماهنگ، در اماکن عمومي و استفاده از وجود هنرمندان نامي يا قهرمانان ملي و ورزشي در افزايش اطلاعات نوجوانان در زمينه پيشگيري از سو مصرف مواد موثر خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیدفاطمی، ن.، و خوشنوای فومنی، ف.، و بهبهانی، ن.، و حسینی، ف. (1385). آگاهی و عملکرد نوجوانان منطقه غرب شهر تهران در مورد اکستاسی . نشریه پرستاری ایران, 19(46), 29-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65357Vancouver : کپی

سیدفاطمی نعیمه، خوشنوای فومنی فاطمه، بهبهانی نسرین، حسینی فاطمه. آگاهی و عملکرد نوجوانان منطقه غرب شهر تهران در مورد اکستاسی . نشریه پرستاری ایران. 1385 [cited 2021September24];19(46):29-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65357IEEE : کپی

سیدفاطمی، ن.، خوشنوای فومنی، ف.، بهبهانی، ن.، حسینی، ف.، 1385. آگاهی و عملکرد نوجوانان منطقه غرب شهر تهران در مورد اکستاسی . نشریه پرستاری ایران, [online] 19(46), pp.29-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65357. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی