برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  2 , شماره  (7) 3 ; از صفحه 134 تا صفحه 137 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط غلظت آهن پلاسما با پراکسيداسيون چربيها در زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: آهن يکي از مهمترين عناصر بدن است. اما آهن آزاد ممکن است با تشکيل راديکالهاي آزاد باعث پراکسيداسيون چربيها شود که يکي از عوامل خطرساز در بروز بيماريهاي قلبي عروقي مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط بين غلظت آهن پلاسما و عوامل موثر بر آن با سطح پراکسيداسيون چربيها و فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني در زنان بود.
روشها: بدين منظور، در يک مطالعه مقطعي 160 زن 45-20 سال بطور تصادفي انتخاب شدند و در مورد هر يک از افراد مورد بررسي پرسشنامه مربوط به سابقه پزشکي افراد تکميل گرديد. سپس 10 ميلي ليتر خون وريدي پس از اخذ رضايت نامه گرفته شد. در مطالعه حاضر، براي بررسي پراکسيداسيون چربيها از غلظت مالون دي آلدئيد (MDA) پلاسما و براي ارزيابي آنزيمهاي آنتي اکسيداني از اندازه گيري فعاليت آنزيمهاي سوپر اکسيد ديسموتاز وابسته به مس و روي (CuZn- SOD) و گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) در گلبولهاي قرمز خون استفاده شد.
نتايج: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که بين غلظت MDA پلاسما با غلظت آهن پلاسما ارتباط مثبت معني دار وجود داشت، بطوريکه غلظت MDA پلاسما در گروهي که بيشترين غلظت آهن پلاسما را داشتند بطور معني داري بيشتر از ساير گروهها بود (p<0.05). همچنين، بين غلظت آهن پلاسما با سطح فعاليت CuZn- SOD گلبولهاي قرمز ارتباط منفي معني دار وجود داشت (p<0.05). در مطالعه حاضر، غلظت گنجايش تام پيوستگي آهن (TIBC) با غلظت MDA پلاسما و فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني ارتباط معني دار نداشت. همچنين، بين غلظت آهن پلاسما با فعاليت آنزيم GPX ارتباط معني دار مشاهده نشد.
بحث: آهن به عنوان يک فلز ناقل الکترون، شايد در کنار ساير عوامل خطرساز، با تشديد پراکسيداسيون چربيها، در ايجاد تصلب شرايين نقش داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیرخیزی، ف.، و سیاسی، ف.، و مینایی، س.، و جلالی، م.، و رحیمی، ع.، و درستی، ا.، و چمری، م. (1385). ارتباط غلظت آهن پلاسما با پراکسیداسیون چربیها در زنان. مجله آریا, 2((7) 3), 134-137. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65340Vancouver : کپی

امیرخیزی فرشاد، سیاسی فریدون، مینایی سارا، جلالی محمود، رحیمی عباس، درستی احمدرضا، چمری مریم. ارتباط غلظت آهن پلاسما با پراکسیداسیون چربیها در زنان. مجله آریا. 1385 [cited 2021May18];2((7) 3):134-137. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65340IEEE : کپی

امیرخیزی، ف.، سیاسی، ف.، مینایی، س.، جلالی، م.، رحیمی، ع.، درستی، ا.، چمری، م.، 1385. ارتباط غلظت آهن پلاسما با پراکسیداسیون چربیها در زنان. مجله آریا, [online] 2((7) 3), pp.134-137. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65340. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی