5 SID.ir | اثر آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
اثر آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسي مشهد
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر روش هاي مختلف آرايش تمرين بر اکتساب، يادداري و انتقال برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر اجرا شد. در اين تحقيق که در دو آزمايش جداگانه انجام شد، 120 آزمودني به طور تصادفي انتخاب شدند. تکليف شرکت کننده ها در آزمايش اول تعقيب هدف نوري روي صفحه نمايش با برنامه حرکتي ثابت و پارامتر متغير با آرايش هاي مختلف بود. تکليف در آزمايش دوم تعقيب هدف نوري با پارامتر ثابت و برنامه حرکتي متغير با آرايش هاي مختلف بود. آزمودني ها مي بايست در کوشش هاي 20 ثانيه اي هدف نوري را تعقيب کنند. زمان باقي ماندن روي هدف توسط رايانه به عنوان نمره عملکرد آنها منظور شد. آزمودني ها پس از شرکت در پيش آزمون در دوره اکتساب 9 جلسه به تمرين پرداختند و در انتها در آزمون هاي يادداري و انتقال شرکت کردند. داده ها به کمک روش هاي آماري تحليل واريانس، کوواريانس، اندازه گيري مکرر و آزمون تعقيبي دانکن تحليل شد. نتايج نشان داد که تفاوت ها بين روش هاي مختلف آرايش تمرين در اکتساب و انتقال پارامتر معني دار، ولي در مرحله يادداري تاخيري معني دار نيست.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 171
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی