برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 393 تا صفحه 417 .
 
عنوان مقاله: 

استفاده از روش تجزيه چند متغيره تطابق كانونيك، جهت مديريت جمع آوري بذر از عرصه هاي طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اين مقاله حاضر، برنامه ريزي و مديريت بهتر در جمع آوري بذرهاي گياهان بذرهاي گياهان مرتعي است. بر اين اساس، بررسي روابط حضور و دوام گونه هاي مهم مرتعي با عوامل محيطي شامل خاك (بافت و عمق)، توپوگرافي (ارتفاع از سطح دريا، مقدار و جهت شيب) و طول و عرض جغرافيايي مد نظر قرار گرفته است. اين بررسي در استانهاي مركزي، اصفهان، چهار محال و بختياري، لرستان، كردستان و همدان در منطقه اي با طول هاي جغرافيايي 51.25- 45.98 درجه شرقي و عرض هاي جغرافيايي 36.18-31.30 درجه شمالي و ارتفاع هاي بين 1272 تا 2550 متر از سطح دريا انجام گرديد. به منظور تجزيه و تحليل تغييرات پوشش گياهي بر اساس تغييرات عوامل محيطي از روش تجزيه و تحليل چند متغيرها تطابق كانونيك (CCA) استفاده شد. نتايج حاصل از بررسيها نشان داد كه ارتباط ويژه اي بين پراكنش گونه هاي مختلف مرتعي، به ويژه خانواده پروانه آسا، با خصوصيات خاك، توپوگرافي و طول و عرض جغرافيايي وجود دارد. از ميان عوامل مورد بررسي، پوشش گياهي به طور عمده، تحت اثر ارتفاع از سطح دريا، مقدار شيب، عمق خاك و جهت شيب قرار داشت. از ميان عوامل موثر بر پراكنش گياهان، برخي ثابت (توپوگرافي) و برخي متغير هستند (بارندگي). جمع آوري بذر گونه هايي كه به طور عمده تحت اثر عوامل محيطي متغير، نظير بارندگي قرار دارند، از نظر مقابله با اثرات خشكسالي و از دست نرفتن بذر آنها در اولويت قرار دارند. همچنين براي گونه هايي كه بيشتر تحت تاثير بافت خاك بوده و پراكنش آنها محدود به مناطقي است كه خاك بافت و عمق خاصي داشته باشد و به فرسايش حساس باشد، ضروري است تا در اولويت قرار گيرند. با توجه به تابعيت پراكنش گونه هاي مهم مرتعي، به ويژه خانواده پروانه آسا از اين عوامل، ضرورت دارد تا در روشهاي جمع آوري بذر تجديد نظر شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی