برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 281 تا صفحه 296 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر و صفات مورفولوژيكي در توده هاي شبدر توت فرنگي (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه كلاستر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد بذر، علوفه و صفات مورفولوژيكي در شبدر توت فرنگي، 9 ژنوتيپ داخلي و خارجي از اين گونه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در 3 تكرار در مجتمع تحقيقاتي البرز كرج، وابسته به موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات اندازه برگچه، طول ميانگره، طول دمبرگ، ارتفاع كانوپي، سطح پوشش، تعداد گل آذين در استولن، تعداد گل آذين در واحد سطح، تعداد استولن در واحد سطح، تعداد گلچه در گل آذين، تعداد بذر در گل آذين، وزن هزار دانه، عملكرد بذر و عملكرد علوفه براي مدت دو سال مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي مربوط به هر صفت در هر سال و ميانگين دو سال مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند. براي تعيين فاصله ژنتيكي و گروه بندي ژنوتيپها از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه خوشه اي استفاده شد.
نتايج تجزيه آماري نشان دهنده تفاوت معني دار ميان ژنوتيپها براي كليه صفات به جز وزن هزار دانه بود. ژنوتيپهاي 20258، 134 و 1608 به عنوان ژنوتيپهاي برتر براي توليد بذر و علوفه شناخته شدند. ژنوتيپ 2580 با منشا استراليا با بيشترين مقدار سطح پوشش داراي عادت رشد خزنده بيشتري بود. با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي مهمترين متغيرهاي موثر در عملكرد علوفه و بذر شناسايي شدند. سه مولفه اول 85% از كل واريانس متغيرها را توجيه كردند. صفات اندازه برگچه، طول دمبرگ، ارتفاع كانوپي و عملكرد علوفه مهمترين نقش را در تبيين مولفه اول داشتند، در حالي كه در مولفه دوم فاصله ميانگره، سطح پوشش (رشد خزنده)، تعداد استولن در واحد سطح، تعداد گل آذين در واحد سطح، تعداد گلچه در گل آذين از صفات مهم بودند. در مولفه سوم عملكرد بذر، تعداد بذر در گل آذين، تعداد استولن در واحد سطح، تعداد گل آذين در واحد سطح و تعداد گل آذين در استولن مهمترين نقش را در توليد بذر دارا بودند. با توجه به نتايج بدست آمده، مولفه اول به نام عملكرد علوفهَ، مولفه دوم سطح پوشش (عادت رشد خزنده) و مولفه سوم عملكرد بذر نامگذاري شد.
نتايج حاصل از تجزيه كلاستر، ژنوتيپهاي ارزيابي شده را در 3 گروه متفاوت قرار داد. ژنوتيپهاي موجود در كلاستر 2 كه دو ژنوتيپ 134 و 20258 بودند، از نظر كليه صفات مورد مطالعه نسبت به دو گروه ديگر برتري داشتند. ژنوتيپهاي كلاستر 1 از لحاظ بيشتر صفات در حد متوسطي قرار داشتند. ژنوتيپ 720 تبريز با قرار گرفتن در كلاستر شماره 3 كمترين بازده را از لحاظ عملكرد علوفه و توليد بذر داشت. در نمايش گروه بندي مربوط به تجزيه كلاستر بر روي محور مختصات مولفه هاي 1 و 2، تطابق خوبي بين تجزيه كلاستر و تجزيه به مولفه هاي اصلي وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ع.، و ضیایی نسب، م. (1383). بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده های شبدر توت فرنگی (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه کلاستر. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 12(3), 281-296. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65330Vancouver : کپی

جعفری علی اشرف، ضیایی نسب مهدی. بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده های شبدر توت فرنگی (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه کلاستر. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1383 [cited 2021May17];12(3):281-296. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65330IEEE : کپی

جعفری، ع.، ضیایی نسب، م.، 1383. بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده های شبدر توت فرنگی (.Trifolium fragiferum L) با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه کلاستر. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 12(3), pp.281-296. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65330. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی