برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 265 تا صفحه 280 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع موجود در دوره گلدهي و مورفولوژي 8 ژنوتيپ گل محمدي (.Rosa damascene Mill)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

ژنوتيپهاي گل محمدي (Rosa damascene Mill.) از نقاط مختلف كشور جمع آوري و در مزرعه تحقيقاتي گل محمدي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار كشت شدند. در ميان نمونه هاي فوق، تعداد 8 ژنوتيپ از نظر زمان شروع گلدهي، دوره گلدهي و صفات مورفولوژيكي مورد بررسي قرار گرفتند. ارزيابي و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تجزيه واريانس، گروه بندي ميانگينها و تجزيه همبستگي انجام گرفت. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، ژنوتيپها از نظر طول دوره گلدهي و نيز صفاتي از قبيل ارتفاع، زاويه شاخه، تعداد برگ، تراكم و طول خار، تعداد گل در شاخه، طول و عرض نهنج اختلاف معني داري (P<0.01) نشان دادند. همچنين ژنوتيپها بر اساس مقايسه ميانگين طول دوره گلدهي و هر يك از صفات ارتفاع و تعداد گل در شاخه، قطر پوشش، زاويه شاخه، تراكم و طول خار ساقه، طول و عرض نهنج، عرض غنچه در گروه هاي مجزا قرار گرفتند. ضرايب همبستگي صفات نشان دهنده روابط معني داري بين آنها بودند و در بين آنها طول دوره گلدهي، بيشترين همبستگي (r=0.90) را با عملكرد كل نشان داد. تفاوت ميان ژنوتيپها از نظر طول دوره گلدهي و خصوصيات مورفولوژيكي و نيز همبستگي صفات، نشان دهنده ژرم پلاسم غني در توده گل محمدي تحت مطالعه بود. اين وضعيت نمايانگر وجود ظرفيت مناسب براي اصلاح صفات، جهت افزايش عملكرد، توسعه كشت و بهره برداري تجاري گل محمدي در كشور مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طبایی عقدایی، س.، و سلیمانی، ا.، و جعفری، ع. (1383). بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascene Mill). تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 12(3), 265-280. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65325Vancouver : کپی

طبایی عقدایی سیدرضا، سلیمانی ابراهیم، جعفری علی اشرف. بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascene Mill). تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1383 [cited 2021May14];12(3):265-280. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65325IEEE : کپی

طبایی عقدایی، س.، سلیمانی، ا.، جعفری، ع.، 1383. بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascene Mill). تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 12(3), pp.265-280. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65325. 

 
بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی