برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روانشناختي زوج هاي نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري شهرستان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* حوزه معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

ازجمله استرس هايي كه ساختار رواني و روابط بين فردي شخص را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد استرس ناشي از ناباروري است. پژوهش هاي متعدد نشان مي دهد كه ناباروري و در واقع نگرش نسبت به آن، زوجين را با آشفتگي هاي هيجاني مواجه مي سازد. محققين بروز رفتارهاي تكانشي و خشمهاي پراكنده، افسردگي و احساس درماندگي واحساس بي ارزشي و بي كفايتي، اضطراب و تشويش به ويژه با درمانهاي طولاني مدت و بعضاً ناموفق، باورهاي منفي نسبت به خود، در مورد اين افراد گزارش نموده اند و اغلب اين گزارشات به فراواني و شدت بيشتر اين اختلالات در زنان نابارور نسبت به مردان اشاره دارد. اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان اختلالات رواني و خودانگار زوجهاي نابارور و گروه افراد بارور و مقايسه ميزان اختلالات رواني و خودانگاره زنان و مردان در هر گروه انجام شد. اين مطالعه از نوع توصيفي - تحليلي با حجم نمونه 100 نفر در هر گروه از زنان و مردان 45-25 سال، در شهرستان اصفهان در سال 1378 صورت گرفت. اطلاعات لازم با كمك پرسشنامه SCL90 كه 9 مقوله اختلالات رواني را تفكيك مي نمايد و پرسشنامه مفهوم از خويشتن Beck در قالب يك مصاحبه فردي جمع آوري شد. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين نمرات دو گروه نابارور و عادي در مقياسهاي نه گانه SCL90 به تفكيك عبارت بود از تفاوت معني دار در مقياس جسماني سازي، وسواس فكري-عملي، حساسيت بين فردي، افسردگي، اضطراب، خصومت، ترس، بدبيني و آشفتگي رفتاري و رواني با 05/0P< كه نشان دهنده نابساماني رواني بيشتر در بين زوجهاي نابارور نسبت به گروه عادي است. همچنين طي مقايسه به عمل آمده بين ميانگين نمرات زنان و مردان نابارور، در كليه مقوله هاي SCL90 به استثناي خصومت، بدبيني و افكار رواني با p<0.05 تفاوت معني داري مشاهده شد كه به اثرپذيري زنان نسبت به مردان اشاره دارد. با توجه به شواهد مشابه، در متون علمي و ديگر يافته هاي اين پژوهش، توجه به ابعاد روانشناختي بيماريها مزمن جسماني از جمله قلب و عروق، غدد درون ريز، كليه، سرطان و ... و نيز قرين ساختن درمان جسماني با توانبخشي رواني و خدمات مشاوره اي و روانشناختي همراه با خدمات پزشكي به ويژه جهت تسهيل هزينه درمان و پيگيري و بهبود وضعيت رواني عاطفي بيماران و خانواده هاي آنان ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجمی، س.، و احمدی، س.، و قاسمی، غ. (1380). ویژگی های روانشناختی زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهرستان اصفهان. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 2(4 (مسلسل 8) ویژه روان شناسی ناباروری), 40-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6513Vancouver : کپی

نجمی سیدبدرالدین، احمدی سیدسعید، قاسمی غلامرضا. ویژگی های روانشناختی زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهرستان اصفهان. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1380 [cited 2021September27];2(4 (مسلسل 8) ویژه روان شناسی ناباروری):40-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6513IEEE : کپی

نجمی، س.، احمدی، س.، قاسمی، غ.، 1380. ویژگی های روانشناختی زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهرستان اصفهان. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 2(4 (مسلسل 8) ویژه روان شناسی ناباروری), pp.40-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6513. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی