برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  42 , شماره  2 (پياپي 166) ; از صفحه 223 تا صفحه 240 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي، پراكنش و تعيين فراواني ويروس هاي همراه با پيچيدگي برگ مو (GLRaVs) و ويروس اي مو (GVA) در ايران و ميزان آلودگي آنها در ارقام مختلف مو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

بيماري پيچيدگي برگ مو يكي از مهمترين بيماري هاي ويروسي مو در تاكستان هاي سراسر دنيا است كه تا ميزان 40 درصد، باعث كاهش محصول شده اند. اين بيماري توسط يك كلوستروويروس و چند آمپلوويروس متعلق به خانواده كلوستروويريده، كه بطور كلي ويروس هاي همراه با پيچيدگي برگ مو (Grapevine leafroll associated viruses, GLRaVs) ناميده مي شوند، ايجاد مي گردد. در اين تحقيق ويروسهاي همراه با پيچيدگي برگ مو و ويروس اي مو (Grapevine virus A, GVA) در تاكستان هاي استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، فارس و كهگيلويه و بوير احمد با آزمون RT-PCR رديابي شدند و فراواني آلودگي به اين ويروس ها در مناطق مذكور مشخص شد. بعلاوه ميزان آلودگي اين ويروس ها در ارقام مختلف مو مطالعه گرديد. آر. آن. اي كل از پوست سبز ساقه درختان مو استخراج و جهت تكثير قطع اي از ژنوم ويروس هاي مورد مطالعه در نسخه برداري معكوس (reverse transcription, RT) و سپس واكنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي GVA بكار برده شد. در ميان نمونه هاي آلوده قطعه مورد انتظار ويروس هاي شماره 1، 2، 4 و 5 پيچيدگي برگ مو و GVA از نمونه هاي تمام مناطق مذكور تكثير گرديد. قطعه مربوط به ويروس شماره 9 كه تنها در نمونه هاي استان هاي فارس و كهگيلويه و بوير احمد بدست آمد مقداري كوچكتر از اندازه مورد انتظار بود، اما در هيچ يك از آزمون هاب PCR باندي در نمونه هاي سالم مشاهده نشد. نتايج حاصل از بررسي 609 نمونه حاكي از گسترش ويروس GVA و بعضي از ويروس هاي همراه با پيچيدگي برگ مو در بيشتر موكاري هاي مورد مطالعه بود. از نظر آلودگي به ويروس هاي GLRaVs استان كهگيلويه و بوير احمد با 30.17 درصد آلودگي، و از نظر GVA استان فارس با 21.66 درصد آلودگي، آلوده ترين منطقه ها بودند. از ميان ويروس هاي مورد بررسي، (%18.22)GVA و سپس (%13.46) GLRaVs داراي بيشترين فراواني بودند و در مجموع سهم آن ها در موهاي آلوده چهار استان مورد مطالعه بترتيب، 48.19 و 33 درصد بود. همچنين در بعضي نمونه ها GLRaVs و GCA، در تعدادي GLRaVs-2 و GVA و در بعضي ديگر ويروسهاي شماره 4، 5 و 9 پيچيدگي برگ مو بطور همزمان در گياهان آلوده وجود داشتند. در ميان ارقام مختلف مو در ايران نيز، واريته قزل ازوم در استان آذربايجان غربي، كمترين ميزان آلودگي و ريش بابا در استان فارس بيشترين ميزان آلودگي را دارا بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 313
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی