برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در مزارع پنبه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ایران
 
چکیده: 

جهت تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در پنبه آزمايشي به مدت دو سال با چهارده تيمار و چهار تكرار در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات ورامين در سال هاي 1379 و 1380 اجرا گرديد. آزمايش شامل دو سري تيمار، تداخل و كنترل علف هاي هرز تا مراحل فنولوژيك پنبه بود كه در سري اول علف هاي هرز تا مراحل تشكيل اولين برگ حقيقي، پنجمين برگ حقيقي، اولين شاخه گلزا، سومين شاخه گلزا، پنجمين شاخه گلزا و توليد گل قهوه اي با پنبه تداخل نمودند و سپس وجين شدند. در سري دوم، علف هاي هرز تا مراحل فوق وجين شده ولي پس از آن تا پايان فصل اجازه تداخل يافتند. كنترل و تداخل تمام فصل علف هاي هرز به ترتيب به عنوان شاهد وجين كامل و شاهد بدون وجين منظور گرديد. نتايج به دست آمده از منحني هاي گامپرتز و لجستيك براساس وزن محصول با احتساب 5 درصد كاهش عملكرد مجاز نشان داد كه دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در سال اول از تشكيل اولين شاخه گلزا تا توليد گل قهوه اي بود. دوره بحراني در سال دوم زودتر آغاز گرديد و شروع آن به دوره رويشي، يعني تشكيل پنجمين برگ حقيقي پنبه تغيير يافت. رقابت علف هاي هرز موجب كاهش معني دار تعداد كل قوزه ها و تعداد قوزه هاي باز شده، ارتفاع بوته، تعداد شاخه ها ي جانبي، طول شاخه ها و عملكرد گرديد. علف هاي هرز غالب از نظر تعداد و تراكم در دوره بحراني كنترل علف هاي هرز شامل اويارسلام (Cyperus rotundus L.) و گونه هاي مختلف تاج خروس (Amaranthus spp.) بودند و ساير گونه ها در مقام دوم قرار گرفتند. تراكم قياق پس از مرحله پنجمين شاخه گلزا افزايش يافت و در پايان فصل علف هاي هرز قياق (Sorghum halepense (L.) Pers.) و اويارسلام بيشترين تراكم را داشتند. تاج خروس وحشي به دليل دارا بودن وزن خشك و توان رقابتي بالا علف هرز غالب دوره بحراني محسوب شد. در پايان فصل با وجود تراكم كمتر قياق نسبت به اويارسلام وزن خشك آن به مراتب بيشتر از اويارسلام بود. دوره بحراني با استفاده از وزن محصول توسط منحني هاي گامپرتز و لجستيك به دست آمد. ساير اجزاي عملكرد و مرفولوژيك پنبه با آزمون دانكن در سطح معني دار 5 درصد تجزيه و تحليل گرديد. وزن خشك و تعداد علف هاي هرز نيز به صورت هيستوگرام با استفاده از نرم افزار Excel نشان داده شد.
علف هاي هرز غالب عبارت بودند از:
سه گونه تاج خروس (
Amaranthus refroflexus L.، A. viridis L.، (A. blitoides S. Watson، خرفه (Portulaca oleracea L.)، سوروف (Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv)، اويارسلام (Cyperus rotumdus L.) و قياق (Sorghum halepense (L.) Pers).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی، ح.، و عطری، ع.، و رحیمیان مشهدی، ح. (1385). تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع پنبه. آفات و بیماریهای گیاهی, 74(1 (پیاپی 81)), 47-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65075Vancouver : کپی

سلیمی حمیرا، عطری علیرضا، رحیمیان مشهدی حمید. تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع پنبه. آفات و بیماریهای گیاهی. 1385 [cited 2021May10];74(1 (پیاپی 81)):47-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65075IEEE : کپی

سلیمی، ح.، عطری، ع.، رحیمیان مشهدی، ح.، 1385. تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع پنبه. آفات و بیماریهای گیاهی, [online] 74(1 (پیاپی 81)), pp.47-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65075. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی