برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير خدمات روانپرستاري مراقبت در منزل بر وضعيت رواني بيماران اسكيزوفرنيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

هدف: افزايش هزينه هاي بستري در بيمارستان، دوري از خانواده و خطر ابتلا به عفونتهاي بيمارستاني منجر گرديده است تا روز به روز خدمات مراقبت در منزل مورد استقبال بيشتري قرارگيرد. از طرفي در بيماريهاي رواني طولاني مدت از جمله اسكيزوفرنيا به دليل اينكه بهبودي در آينده نزديك متصور نمي باشد لذا ادامه مراقبت ها بايد در منزل انجام پذيرد. هدف اين پژوهش بررسي تاثير مراقبت در منزل بر وضعيت رواني بيماران اسكيزوفرنيك با سير طولاني مدت بود.
روش بررسي:
اين پژوهش از نوع تجربي بوده است كه در آن 48 نفرمددجوي اسكيزوفرنيك بطور تصادفي در دو گروه آزمون وكنترل جاي گرفتند (هر گروه 24 نفر). مداخله پژوهش براي گروه آزمون پس از ترخيص از بيمارستان شامل مراقبت هاي پرستاري در منزل بود و براي گروه كنترل اين مداخله انجام نگرديد و روش جاري شامل مراجعه مددجو به درمانگاه رواني جهت ادامه درمانها انجام شد. دو گروه براي بررسي وضعيت رواني در هنگام بستري، هنگام ترخيص و سه ماه پس از ترخيص با پرسشنامه دموگرافيك و مقياس مختصر روانپزشكي
BPRS  مقايسه شدند. براي تجزيه تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني مطلق و نسبي و همچنين براي بررسي روابط بين متغيرها از آزمون آماري تي مستقل و آزمون مجذور كاي در سطح معني داري 95 درصد استفاده گرديد.
يافته ها:
نتايج نشان داد كه وضعيت رواني مددجويانيكه خدمات مراقبت در منزل دريافت مي كردند بهتر از گروهي بود كه اين مراقبت را دريافت ننمودند و اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود
(p=0.007)
نتيجه گيري:
خدمات مراقبت پرستاري در منزل براي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا موثر مي باشد و مي تواند به بهبود وضعيت رواني آنها منجر گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی