برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  28 , شماره  56 ; از صفحه 47 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

دوز دوم تيوپنتال قابل مقايسه با ليدوكائين داخل وريدي براي كاهش پاسخ قلبي عروقي به لوله گذاري داخل تراشه است

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در مطالعات قبلي تاثير دوز دوم تيوپنتال يا ليدوكائين داخل وريدي بر پاسخ قلبي عروقي بعد از لوله گذاري داخل تراشه به اثبات رسيده است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير دو داروي فوق بر روي تغييرات هموديناميك به دنبال انجام لارنگوسكوپي و لوله گذاري داخل تراشه طراحي شده است.
مواد و روش ها: 120 بيمار در محدوده سني 65-15 سال در چهار گروه 30 نفري وارد مطالعه شدند. القاي بيهوشي در هر گروه با 2 ميكروگرم/ كيلوگرم فنتانيل وريدي و 4 ميلي گرم/ كيلوگرم تيوپنتال وريدي انجام شد. سپس
0.5 ميلي گرم/ كيلوگرم آتراكوريوم وريدي به عنوان شل كننده عضلاني تزريق گرديد. دوز دوم تيوپنتال در گروه اول 1 ميلي گرم/ كيلوگرم وريدي و در گروه دوم 2 ميلي گرم/ كيلوگرم وريدي بلافاصله قبل از لارنگوسكوپي و لوله گذاري داخل تراشه داده شد. در گروه سوم و چهارم القاي بيهوشي مشابه گروه اول و دوم انجام گرفت. سپس ليدوكائين 1.5 ميلي گرم/ كيلوگرم وريدي (گروه سوم) و نرمال سالين 5 سي سي (گروه چهارم) حدود دو دقيقه قبل از لارنگوسكوپي و لوله گذاري داده شد. ضربان قلب، فشارخون سيستولي، دياستولي، متوسط شرياني و اندكس فشار ضربان (فشار ضربدر ضربان) قبل از القاي بيهوشي (پايه)، لارنگوسكوپي (پايه) و در زمان هاي 1 و 3 و 5 و 10 دقيقه پس از لارنگوسكوپي و لوله گذاري داخل تراشه ثبت شد.
يافته ها: نتايج مطالعه در مورد مقايسه ليدوكائين با دوز دوم تيوپنتال وريدي نشان داد كه تا زمان هاي 1 و 3 و 5 دقيقه پس از لوله گذاري داخل تراشه كاهش در ضربان قلب، فشارخون سيستولي، دياستولي، متوسط شرياني و اندكس فشار ضربان رخ مي دهد. تغيير در متغيرهاي هموديناميكي پس از لوله گذاري داخل تراشه از حد پايه نشان داد، دوز دوم تيوپنتال 2 ميلي گرم/ كيلوگرم وريدي (گروه دوم) به طور معني داري باعث كاهش فشارخون سيستولي، متوسط شرياني و اندكس فشار ضربان تا سه دقيقه پس از لوله گذاري داخل تراشه مي شود. در مقايسه با گروه دارونما تغييرات ضربان قلب به طور معني داري پس از دوز دوم تيوپنتال 2 ميلي گرم/ كيلوگرم وريدي (گروه دوم) تا پنج دقيقه پس از لوله گذاري داخل تراشه كاهش يافت.
نتيجه گيري: از دوز دوم تيوپنتال به طور آلترناتيو مي توان به جاي ليدوكائين وريدي در كاهش پاسخ قلبي عروقي به لوله گذاري داخل تراشه در بيماران بدون بيماري ايسكمي قلبي استفاده كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفوی، م.، و هنرمند، ع. (1385). دوز دوم تیوپنتال قابل مقایسه با لیدوکائین داخل وریدی برای کاهش پاسخ قلبی عروقی به لوله گذاری داخل تراشه است. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, 28(56), 47-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65024Vancouver : کپی

صفوی محمدرضا، هنرمند عظیم. دوز دوم تیوپنتال قابل مقایسه با لیدوکائین داخل وریدی برای کاهش پاسخ قلبی عروقی به لوله گذاری داخل تراشه است. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران. 1385 [cited 2021May15];28(56):47-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65024IEEE : کپی

صفوی، م.، هنرمند، ع.، 1385. دوز دوم تیوپنتال قابل مقایسه با لیدوکائین داخل وریدی برای کاهش پاسخ قلبی عروقی به لوله گذاری داخل تراشه است. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, [online] 28(56), pp.47-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65024. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی