برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 50 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد (KAP) مديران دانشكده علوم پزشكي شاهرود در زمينه مديريت تعارض

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خیابان فردوسی، شاهرود، دانشکده علوم پزشکی شاهرود، معاونت پشتیبانی، کد پستی 3614773955
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تعارض و اختلاف نظر كاركنان در يك سازمان جز طبيعت زندگي شغلي سازمانهاي اجتماعي است و مديريت تعارض يكي از مشكل ترين و در عين حال مهمترين وظايف هر مدير است كه مي تواند بازدهي و بهره وري سازمان را افزايش دهد. پژوهش حاضر با هدف كلي تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد مديران دانشكده علوم پزشكي شاهرود در زمينه مديريت تعارض انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي (كاربردي) كه در سال 1385 انجام شد، با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش و نياز به اطلاعات دقيق، تمام مديران به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند، به منظور جمع آوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر 6 سوال عمومي و 51 سوال اختصاصي در مورد آگاهي، نگرش و عملكرد مديران در زمينه تعارض تهيه و جهت تكميل در اختيار مديران قرار گرفت. داده  ها با استفاده از نرم افزار SPSS وINSTAT و آزمونهاي آماري Pearson، Spearman و t در سطح معني داري p£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: 6/7% از افراد مورد پژوهش مدير ارشد، 3/30% مدير مياني و 1/62% مدير پايه بودند، 4/39% از آنان زن و 6/60% مرد بودند. مدرك تحصيلي 7/16% از مديران كمتر از ليسانس و 3/83% ليسانس و بالاتر بود. سابقه خدمت 3/27% از آنان زير 10 سال و بقيه بيش از 10 سال بود. فقط 1/6% از مديران در زمينه مديريت تعارض دوره آموزشي را طي كرده بودند. ميزان آگاهي افراد مورد پژوهش، با ميانگين 2/14 (از 20) در حد متوسط، نمره نگرش آنان با ميانگين 6/45 (از 55) مثبت و ميانگين نمره عملكرد آنان 8/11 (از 150) و در حد خوب ارزيابي شد.
نتيجه گيري: با توجه به لزوم آگاهي لازم و نگرش مثبت نسبت به مديريت تعارض و نقش آن در عملكرد آگاهانه مديران در اين زمينه، مي توان اظهار داشت كه برگزاري دوره هاي آموزشي در اين زمينه براي مديران و ايجاد مهارت هاي لازم در استفاده از روش هاي مديريت تعارض در آنان، مي تواند در بازدهي و بهره وري سازمان نقش موثري ايفا نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی