برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 34 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نيازهاي آموزشي هنگام ترخيص در بيماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي، درماني شهرستان گناباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آموزش و به کارگيري مشارکت بيماران در طول بستري، بويژه در زمان ترخيص کاملا ضروري است تا بدون هرگونه ابهام و نگراني نسبت به تمام آنچه در زمينه هاي مختلف بايد رعايت و پيگيري کنند، کاملا مطلع باشند و ضمن پيشگيري از عوارض احتمالي و با خود مراقبتي هرچه موثرتر بهبودي کامل را کسب نمايند، اما برخي شواهد موجود بيانگر نارساييهاي احتمالي در اين زمينه مي باشد، اطلاع از کفايت يا عدم کفايت آموزش هاي داده شده مي تواند مبنايي مناسب جهت هرگونه تصميم، برنامه ريزي و اقدام لازم در اين خصوص باشد. تحقيق حاضر با هدف کلي تعيين نيازهاي آموزشي زمان ترخيص در بيماران مراجعه کننده به مراکز درماني شهرستان گناباد انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه مقطعي، 394 نفر از بيماران در مرحله ترخيص از بيمارستانهاي گناباد به طور تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه و فرم بازنگري که به همين منظور تدوين و از اعتبار و اعتماد علمي آن اطمينان حاصل شده بود، جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گيري از شيوه هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون Chi-Square) در سطح معني داري p£0.05 مورد تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: 4/57% از افراد مورد پژوهش مرد و 6/42% زن بودند. بيشتر آنها (6/70%) متاهل، 69% داراي تحصيلات راهنمايي و متوسطه و ساير آنها فاقد سواد يا در ساير سطوح تحصيلي بودند. آموزش هاي ارايه شده از نظر خود بيماران (7/65%) در حد لازم بود ولي با توجه به نتايج بررسي 8/56% آنها از آگاهي قابل قبول برخوردار بودند و ساير آنها در حد لازم و کافي آگاهي نداشتند، 33% داراي نياز آموزشي متوسط و 2/10% داراي نياز آموزشي شديد بودند. آزمونهاي آماري بين نياز آموزشي بيماران در زمان ترخيص با توجه به سطح تحصيلات آنان اختلاف معني داري را نشان داد (P=0.02)، اما اين تفاوت با توجه به ساير ويژگيهاي فردي آنان معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه با اهميت مساله و نتايج اين مطالعه مبني بر برخي نارساييهاي موجود، پيشنهاد مي شود ابتدا به شناسايي و ريشه يابي علل اصلي و موثر در عدم کفايت آموزش بيماران،  بويژه زمان ترخيص پرداخته شود و سپس نسبت به مواردي چون تامين نيروي لازم، برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي كاركنان و فراهم نمودن امكانات و شرايط اجراي برنامه هاي آموزشي در بالين، قبل از ترخيص بيمار، برنامه آموزش خود مراقبتي براي ايشان اجرا گردد و با طراحي برنامه اي مشخص و بررسي مددجويان قبل از ترک بيمارستان و مراکز، از تامين اين نياز اساسي آنان اطمينان حاصل گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدپور، ع.، و دهقان نیری، ن. (1385). بررسی نیازهای آموزشی هنگام ترخیص در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی, درمانی شهرستان گناباد. افق دانش, 12(4), 34-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65015Vancouver : کپی

محمدپور علی، دهقان نیری ناهید. بررسی نیازهای آموزشی هنگام ترخیص در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی, درمانی شهرستان گناباد. افق دانش. 1385 [cited 2021May17];12(4):34-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65015IEEE : کپی

محمدپور، ع.، دهقان نیری، ن.، 1385. بررسی نیازهای آموزشی هنگام ترخیص در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی, درمانی شهرستان گناباد. افق دانش, [online] 12(4), pp.34-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65015. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی