برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 12 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل تنش زاي حرفه اي در جامعه پرستاري و مامايي شهر گناباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی، دانشکده علوم پزشکی گناباد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اشتغال و کار کردن بخش عمده اي از زندگي اجتماعي انسان را تشکيل مي دهد و مي تواند عامل مهمي براي ايجاد تنش در فرد باشد که سبب نارضايتي، ترک حرفه و ارائه نادرست خدمات به مراجعه کنندگان گردد. با توجه به حساسيت حرفه پرستاري و مامايي، مطالعه حاضر با هدف شناسايي و تعيين رتبه تنش عوامل تنش زاي حرفه اي در جامعه پرستاري و مامايي انجام شد.
روش تحقيق: اين پژوهش يک مطالعه نظر سنجي توصيفي است که جهت رتبه بندي عوامل تنش زاي حرفه اي در جامعه پرستاري و مامايي گناباد انجام شد و جامعه پژوهش شامل تمامي کارکنان پرستاري و مامايي شاغل در بيمارستانهاي درماني دانشكده علوم پزشكي گناباد بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع  آوري و با استفاده از آزمونهاي آماري t و X2 در سطح معني داري p£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در بين عوامل تنش زا، عامل اقتصادي با ميانگين نمره 5/91%، رتبه اول تنش زايي را در واحدهاي مورد مطالعه کسب کرد و در بين وجوه عوامل تنش زا، سطح پايين درآمدها با نمره تنش زايي 67/90%، سختي شرايط کار 88% و کارکنان ناکافي با نمره تنش زايي 67/87% به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را در ايجاد تنش در واحد هاي مورد مطالعه کسب کردند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، مي توان توجه مديران و مسوولين محترم را به دو موضوع مهم پايين بودن درآمد و سختي شرايط كار کارکنان پرستاري و مامايي معطوف نمود تا با بر طرف کردن اين عوامل، موجب رضايتمندي و کاهش تنش در پرستاران و ماماها شده و باعث افزايش کيفيت مراقبت از بيماران و در نهايت ارتقا سطح سلامت جامعه گردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی