برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 5 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي باليني - آسيب شناختي و بازبيني بافتي تومورهاي سباسه پوست در يك دوره 30 ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ضمايم پوست منشا انواع زيادي از تومورها مي باشند و بر اساس منشا، زمينه رويان شناختي و نماي بافتي به انواع مختلفي تقسيم مي شوند كه دو گروه مهم و شايعتر آنها تومورهاي پيلوسباسه و عرق مي باشند. تومورهاي سباسه گروهي از اين تومورها هستند که تشخيص صحيح آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. علاوه بر اين كه برخي از اين تومورها مي توانند بدخيم و تهديد كننده حيات فرد باشند، ممکن است با بسياري از تومورهاي خوش خيم و بدخيم ديگر در تشخيص افتراقي قرار گيرند، همچنين برخي از تومورهاي سباسه مي توانند علامتي از وجود يك بدخيمي احشايي باشند. مطالعه حاضر با هدف بازنگري تومورهاي سباسه و تشخيص و تقسيم بندي آنها طبق معيارهاي جديد  آسيب شناختي، پس از بازبيني بافتي و تعيين ميزان فراواني هريك از انواع تومورها همراه با بررسي مشخصات باليني و اپيدميولوژي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه، از بين 134748 نمونه بافتي ثبت شده از تمام نمونه هاي بافتي، مواردي كه طي 30 سال در سالهاي 1355 تا 1384 در بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد با تشخيص قطعي، احتمالي و افتراقي تومورهاي سباسه و يا به عنوان تومور نامشخص پوستي وجود داشت، استخراج و پس از تهيه مجدد اسلايد، با رنگ آميزي معمولي و اختصاصي هيستوشيمي در موارد لازم، بازبيني آسيب شناختي بافتي با توجه به معيارهاي جديد صورت گرفت و اطلاعات باليني بيماران جمع آوري و ثبت گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS از نظر شاخص هاي مركزي ارزيابي شدند.
يافته ها: در بازبيني موارد، 116 تومور سباسه از 73 بيمار مرد و 43 بيمار زن با ميانگين سني 34±20.7 سال به صورت قطعي تشخيص داده شد كه شامل 66 نووس سباسه، 24 هيپرپلازي سباسه، 1 هامارتوم كيستيك فوليكوسباسه، 1 سباسئوما و 24 كارسينوم سباسه بود. در 5 مورد تشخيص تغيير نمود که از مطالعه خارج گردييد و در 3 مورد تشخيص ضايعه عوض شد. اگرچه در بيشتر موارد تشخيص ضايعات، درست و مشخصات باليني - اپيدميولوژي مشابه ديگر گزارش ها بود، اما در مواردي تفاوتهاي قابل توجه در تشخيص آسيب شناختي با توجه به کاربرد معيارهاي جديد تشخيصي و همچنين تفاوتهايي در مشخصات باليني - اپيدميولوژي ضايعات وجود داشت.
نتيجه گيري: تومورهاي سباسه تومورهاي نسبتا ناشايع و اغلب خوش خيمي هستند كه طيف سني وسيعي را در هر دو جنس در بر مي گيرند. آسيب شناس بايد در برخورد با اين ضايعات، طيفي از تشخيص هاي افتراقي و همچنين موارد نادر بروز در سن و جنس غير معمول و جايگزيني هاي ناشايع را در نظر داشته باشد و با کاربرد دقيق معيارهاي تشخيصي بافتي و توجه به مشخصات باليني، تشخيص نهايي و قطعي خود را استوار سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خویی، ع.، و فرهادی، ف. (1385). بررسی بالینی - آسیب شناختی و بازبینی بافتی تومورهای سباسه پوست در یک دوره 30 ساله . افق دانش, 12(4), 5-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65009Vancouver : کپی

خویی علیرضا، فرهادی فرزانه. بررسی بالینی - آسیب شناختی و بازبینی بافتی تومورهای سباسه پوست در یک دوره 30 ساله . افق دانش. 1385 [cited 2021May14];12(4):5-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65009IEEE : کپی

خویی، ع.، فرهادی، ف.، 1385. بررسی بالینی - آسیب شناختی و بازبینی بافتی تومورهای سباسه پوست در یک دوره 30 ساله . افق دانش, [online] 12(4), pp.5-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65009. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی