برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  28 , شماره  56 ; از صفحه 24 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير پوزيشن كاينتيك و استاتيك بر شاخص هاي قلبي و تنفسي بيماران تحت تهويه مكانيكي در بخش مراقبت هاي ويژه مركز پزشكي الزهراي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بيماران تحت تهويه مكانيكي دچار بي حركتي و عوارض ناشي از آن مي شوند. تغيير وضعيت بيماران براي پيشگيري از مشكلات بي حركتي ضروري و از مداخلات مهم پرستاري است. علي رغم مطالعات متعدد هنوز سوالات زيادي در مورد تاثير وضعيت هاي كاينتيك و استاتيك بر شاخص هاي قلبي و تنفسي بر جاي مانده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر پژوهشي از نوع كارآزمايي باليني است كه روي 16 بيمار تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مركزي بيمارستان الزهرا انجام شده است. روش نمونه گيري آسان تداومي و ابزار گردآوري داده ها فهرست وارسي بود. براي تعيين اعتبار و اعتماد علمي مطالعه از روش اعتبار محتوي و مطالعه مقدماتي استفاده شد. روش مداخله بدين ترتيب بود كه بيماران قبل از اعمال هر وضعيت در وضعيت خوابيده به پشت (مبنا) قرار مي گرفتند و سپس به صورت تصادفي يكي از دو روند وضعيت كاينتيك- استاتيك (دمر) و يا استاتيك (دمر) – كاينتيك را تجربه مي كردند. مدت قرار گرفتن در هر وضعيت 30 دقيقه بود و عوامل (پارامترهاي) قلبي و تنفسي در وضعيت مبنا و دقايق 15 و 30 هر وضعيت اندازه گيري مي شد. تجزيه و تحليل آماري يافته ها با روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (آناليز واريانس در اندازه گيري مكرر و تست تي زوج) صورت مي گرفت.
يافته ها: در هر دو وضعيت افزايش اشباع اكسيژن شرياني و كاهش كمپليانس استاتيك مشاهده شد كه افزايش اشباع اكسيژن شرياني پس از اعمال وضعيت استاتيك و كاهش كمپليانس استاتيك پس از اعمال وضعيت كاينتيك از نظر آماري معني دار بود؛ اما تفاوت معني دار آماري در مقادير شاخص هاي قلبي و تنفسي (تعداد تنفس، حجم جاري و مقاومت راه هوايي) در اندازه گيري هاي قبل و بعد از عمل هر دو وضعيت به دست نيامد.
نتيجه گيري: با توجه به عدم بروز تغييرات معني دار آماري در شاخص هاي قلبي در پي اعمال وضعيت كاينتيك و استاتيك مي توان نتيجه گرفت كه تغيير وضعيت هاي مزبور در بيماران تحت تهويه مكانيكي (حداقل به مدت نيم ساعت) از اين جنبه هموديناميك بي خطر است. مزاياي نسبي وضعيت استاتيك (دمر) در افزايش حجم جاري و اشباع اكسيژن شرياني و كاهش مقاومت راه هوايي در بيماران تحت تهويه مكانيكي مي تواند مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 555
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی