برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  5 , شماره  1 (مسلسل 9) ; از صفحه 24 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر آلکالوئيدهاي کامل گياه اسفند در درمان تيلريوز بدخيم گوسفند ناشي از انگل تيلريا هيرسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي اثرات درماني آلکالوئيدهاي کامل گياه اسفند در درمان تيلريوز بدخيم گوسفندي و مقايسه آنها با اثرات درماني داروي بوپارواکوئن (بوتالکس) بر روي اين بيماري است. به اين منظور 15 راس بره نر سالم 6-5 ماهه انتخاب و به شيوه تصادفي به سه گروه B,A و C تقسيم شدند. مدت 5 هفته دام ها در آغل جدا و عاري از کنه، نگهداري شده و داروي ضد انگل آلبندازول دريافت داشتند. براي آلوده سازي، از روش انتقال تجربي توسط کنه ناقل استفاده گرديد. گونه کنه ناقل، با استفاده از کليدهاي تشخيصي، هيالوما آناتوليکوم آناتوليکوم تشخيص داده شد و پس از دو نسل پرورش متوالي کنه ها در اينسکتاريوم، از آنها کلني پاک از آلودگي راه اندازي شد. پس از آلوده سازي گوسفندان و در انقضاي دوره کمون، علايم باليني و دماي دام هاي هر سه گروه روزانه مشاهده و ثبت گرديد. براي اندازه گيري ميزان هماتوکريت، هموگلوبين و اشکال انگلي در گويچه هاي قرمز و سلول هاي لنفي، نمونه هاي خون و گسترش هاي خوني و بافتي در فواصل معين تهيه و مورد آزمايش قرار گرفتند. سه روز پس از شروع نخستين نشانه بيماري، بره هاي گروه A با عصاره گياه اسفند و دام هاي گروه B با بوتالکس، طبق راهکارها و رفرانس هاي مربوطه درمان شدند. براي گروه C (شاهد) هيچگونه درماني صورت نگرفت.
نتيجه اينکه: ثبت دماي روزانه دام ها، اختلاف آماري معني داري را بين سه گروه
B,A و C نشان داد (P<0.05). همچنين در موارد درصد آلودگي گلبول هاي قرمز، ميزان هموگلوبين و ميزان هماتوکريت، بين گروه C و گروه هاي A و B اختلاف آماري معني داري ديده شد (P<0.05)، ولي تفاوت بين پارامترهاي ذکر شده در گروه A و گروه B در حد معني داري نبود (P>0.05).
علايم باليني بيماري در گروه هاي
A و B مدتي پس از درمان به تدريج مرتفع شده، اشکال شيزونتي تک ياخته ناپديد گرديدند و همگي دام ها بهبود يافتند ولي علايم باليني بيماري در گروه C ادامه يافته و در نهايت تمام دام هاي اين گروه تلف شدند.
اين نتايج مي تواند نشانگر تاثير آلکالوئيدهاي کامل گياه اسفند در درمان تيلريوز بدخيم گوسفندي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی، م.، و شاددل، ف.، و خلفی نژاد، ع.، و سلطانی راد، م. (1383). مطالعه اثر آلکالوئیدهای کامل گیاه اسفند در درمان تیلریوز بدخیم گوسفند ناشی از انگل تیلریا هیرسی. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز), 5(1 (مسلسل 9)), 24-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64917Vancouver : کپی

میرزایی محمد، شاددل فضل اله، خلفی نژاد علی، سلطانی راد محمدنوید. مطالعه اثر آلکالوئیدهای کامل گیاه اسفند در درمان تیلریوز بدخیم گوسفند ناشی از انگل تیلریا هیرسی. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز). 1383 [cited 2021May08];5(1 (مسلسل 9)):24-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64917IEEE : کپی

میرزایی، م.، شاددل، ف.، خلفی نژاد، ع.، سلطانی راد، م.، 1383. مطالعه اثر آلکالوئیدهای کامل گیاه اسفند در درمان تیلریوز بدخیم گوسفند ناشی از انگل تیلریا هیرسی. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز), [online] 5(1 (مسلسل 9)), pp.24-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64917. 

 
بازدید یکساله 3956 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی