برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط فعاليت آميلاز و غلظت پروتئين تام با كشيدن سيگار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بزاق طبيعي نقش مهمي در حفظ سلامت دهان و دندان ها دارد. بزاق نخستين مايع بيولوژيكي است كه در معرض دود سيگار قرار مي گيرد. تركيبات شيميايي سيگار ممكن است باعث تغيير در مقدار و فعاليت پروتئين ها و آنزيم هاي بزاقي گردند. هدف از اين مطالعه مقايسه غلظت پروتئين تام و فعاليت آلفا آميلاز بزاقي در مردان سيگاري و غيرسيگاري قبل از هر گونه عمل دندانپزشكي بود.
مواد و روشها: در اين مطالعه مورد- شاهدي از 30 مرد سيگاري با ميانگين سني 36 سال و 30 مرد غير سيگاري با ميانگين سني 34 سال مراجعه كننده به كلينيك دانشكده دندانپزشكي بابل، بعد از تكميل فرم پرسشنامه و قبل از انجام هر گونه عمل دندانپزشكي با رعايت كليه معيارهاي صحيح نمونه برداري و نمونه بزاق گرفته شد. نمونه ها در فريزر 20- درجه سانتي گراد نگهداري شدند. در زمان آزمايش بعد از عمل سانتريفوژ غلظت پروتئين تام به روش تغيير يافته بيوره و فعاليت آميلاز به روش
caraway starch- iodine به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتر اندازه گيري شد و داده هاي حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين و خطاي معيار ميانگين (
SE) فعاليت آنزيم آميلاز در بزاق گروه سيگاري (121.47±22.41) كمتر از گروه غير سيگاري (133.52±18.73) بود. همچنين غلظت پروتئين تام بزاق در گروه سيگاري (257.43±49.18) بيشتر از گروه غير سيگاري (193.24±31.75) بود.
نتيجه گيري: اگر چه ميانگين هر دو متغير در نمونه هاي بزاق مردان گروه سيگاري در مقايسه با گروه غير سيگاري متفاوت بود اما اين اختلاف به لحاظ آماري معني دار نبود. از يافته هاي تحقيق مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه مصرف سيگار تاثير معني داري بر ميزان غلظت پروتئين تام و فعاليت آلفا ميلاز در بزاق مردان سيگاري در مقايسه با غير سيگاري ها ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محجوب، س.، و معبودی، آ.، و مازندرانی، م. (1386). ارتباط فعالیت آمیلاز و غلظت پروتئین تام با کشیدن سیگار. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 25(1 (پی در پی 71)), 73-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64874Vancouver : کپی

محجوب سلیمان، معبودی آویده، مازندرانی مهشید. ارتباط فعالیت آمیلاز و غلظت پروتئین تام با کشیدن سیگار. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1386 [cited 2021July30];25(1 (پی در پی 71)):73-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64874IEEE : کپی

محجوب، س.، معبودی، آ.، مازندرانی، م.، 1386. ارتباط فعالیت آمیلاز و غلظت پروتئین تام با کشیدن سیگار. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 25(1 (پی در پی 71)), pp.73-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64874. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 192 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی