برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي الكتروليت هاي ادراري با وزن تولد در نوزادان سالم در بيمارستان مهديه تهران طي 84-1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به سير تكاملي عملكرد كليه ها در روزهاي اول تولد اطلاع كافي از سطح واقعي الكتروليت هاي ادراري نوزادان طبيعي در اولين روزهاي زندگي در دسترس نبوده و در مواقع اختلالات كليوي تعيين سطوح طبيعي و افتراق آنها از مقادير غير طبيعي بسيار مشكل است. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگي بين الكتروليت هاي ادراري و سن موقع تولد نوزادان سالم از آذر ماه 1383 لغايت اسفند ماه 1384 در بيمارستان مهديه تهران انجام پذيرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش توصيفي به صورت سرشماري از آذر ماه 1383 لغايت اسفند ماه 1384 بر روي تمام نوزادان سالم به دنيا آمده در بيمارستان مهديه تهران انجام پذيرفت. ابتدا اولين نمونه ادرار نوزادان جمع آوري شد و جهت بررسي سطوح كراتينين، سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر و اسيد اوريك به آزمايشگاه فرستاده شد. از آزمون هاي مجذور كاي، تي و ضريب همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: 210 نوزاد در اين مطالعه تحت بررسي قرار گرفتند. بين سطح سديم ادراري و وزن نوزادان (ضريب پيرسون R=0.183 و (P<0.008) همبستگي معني داري وجود داشت. نسبت پتاسيم به كراتينين ادرار در دو نوع زايمان، طبيعي و سزارين، تفاوت معني داري داشت (P<0.057).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه مشخص كرد كه ممكن است سطح الكتروليت هاي ادراري در نوزادان سالم جامعه ما با يكديگر جوامع متفاوت باشد و سطوح الكتروليت هاي ادراري در نوزان مختلف با توجه به وزن تغيير مي كند. ممكن است الكتروليت هاي ادراري نوزادان بر حسب نوع زايمان نيز متفاوت باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی