برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل پايداري نظام زراعي گندمكاران (مطالعه اي در استان خوزستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف اصلي مقاله حاضر بررسي سطح پايداري نظام زراعي گندمكاران و تعيين عوامل مرتبط با آن مي باشد. در اين تحقيق از روش توصيفي و همبستگي استفاده شده است. گندمكاران سه شهرستان اهواز، دزفول و بهبهان در استان خوزستان كه در سال زراعي 80-1379 به كشت گندم آبي پرداخته بودند به تعداد 5529 نفر به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه هاي تحقيق بر اساس جدول ارايه شده توسط كرجي و مورگان به تعداد 359 نفر برآورد گرديد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي بود كه با بررسي منابع مختلف و بر اساس اهداف و فرضيات تحقيق تدوين شد. به منظور تعيين روايي پرسشنامه از روش پانل متخصصان استفاده شد و تعيين ميزان اعتبار پرسشنامه مذكور با 15 نسخه توسط اجراي آزمون مقدماتي در شهرستان شوشتر صورت گرفت. پس از تكميل پرسشنامه هاي مذكور، پاسخ ها جمع بندي و ارزيابي شد و در نهايت از طريق نرم افزار SPSS/PC+، ضريب كرونباخ براي دانش كشاورزي پايدار 81%، دانش فني گندمكاران 86% و پايداري نظام زراعي 83% محاسبه شد. نتايج عمده اين مطالعه نشان مي دهد كه سطح سواد، دانش فني، دانش كشاورزي پايدار، ميزان اراضي زير كشت آبي، ميزان اراضي زير كشت ديم، كل زمين تحت مالكيت، زمين زير كشت گندم، درآمد محصول، منزلت اجتماعي و هنجار اجتماعي در سطح (0.001) و مشاركت اجتماعي و ميزان استفاده از كانال هاي ارتباطي در سطح (0.01) با پايداري نظام زراعي رابطه مثبت و معني داري دارد. همچنين سطح سواد، دانش فني، دانش كشاورزي پايدار، درآمد محصول، منزلت اجتماعي، مشاركت اجتماعي، ميزان استفاده از كانال هاي ارتباطي و ميزان شركت در كلاس هاي آموزشي و ترويجي (R2=0.925) %92.5 از تغييرات متغير پايداري نظام زراعي را تبيين مي كنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عمانی، ا.، و چیذری، م. (1385). تحلیل پایداری نظام زراعی گندمکاران (مطالعه ای در استان خوزستان). علوم کشاورزی ایران, 2-37(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)), 257-266. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64787Vancouver : کپی

عمانی احمدرضا، چیذری محمد. تحلیل پایداری نظام زراعی گندمکاران (مطالعه ای در استان خوزستان). علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021May09];2-37(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)):257-266. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64787IEEE : کپی

عمانی، ا.، چیذری، م.، 1385. تحلیل پایداری نظام زراعی گندمکاران (مطالعه ای در استان خوزستان). علوم کشاورزی ایران, [online] 2-37(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)), pp.257-266. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64787. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی