برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 25 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر مرگ و صدمات در ارتباط مستقيم با زلزله 5 دي ماه 1382 بم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان پور سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو تحقیقات بهداشتی، گروه سلامت در بلایا و حوادث غیر مترقبه
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: تفاوت چشم گير تعداد مرگ و مصدوميت در زلزله هاي مختلف، حتي با بزرگي يکسان، نياز به بررسي عوامل موثر را ايجاد مي کند. هدف اين مطالعه تعيين عوامل موثر سازه اي و برخي خصوصيات فردي در وقوع مرگ و صدماتي است که در ارتباط مستقيم با زلزله 5 دي ماه 1382 بم روي داده اند.
روش کار: جمعيت مطالعه، ساکنين منطقه زلزله زده بم در روزهاي نوزدهم و بيستم پس از زلزله بودند. در يک مطالعه مقطعي
420 خانوار ساکن منطقه زلزله زده بم در روزهاي نوزدهم و بيستم پس از زلزله با روش نمونه گيري خوشه اي مبتني بر موقعيت جغرافيايي بررسي شدند و اطلاعات مربوط به اعضاء خانواري که در زمان زلزله در داخل ساختمان قرار داشتند از نظر خصوصيات ساختمان و بروز مرگ و صدمات سرپايي و بستري جمع آوري شدند. تحليل داده ها با نرم افزار 8.0 STATA و با استفاده از رگرسيون لجستيک انجام گرفت.
نتايج: در اين مطالعه
2089 نمونه، شامل 1089 مرد (%52.1) و 1000 زن (%47.9) بررسي شدند. دراين موارد، 369 مورد مرگ ) %95Cl= 14.3-%21.1، 17.7%( و 122 مورد ) %95Cl=4.5-%7.1، %5.8 ( مصدوميت منجر به بستري و 319 مورد مصدوميت سرپايي ) %95Cl= 12.6-%17.8، %15.3 ( در ارتباط مستقيم با زلزله روي داده بود. عوامل موثر بر بروز مرگ عبارت بودند از: تخريب ساختمان ) %95Cl=3.56-%11.29، OR=%6.34 (، حضور در ساختمان هاي خشت و گلي %95Cl=1.03-3.40 ،OR=%1.87 (، سن زير 6 سال ) %95Cl= 2.17-7.11، OR= %3.93 ( و سن 56-65 سال ) %95Cl= 1.23-5.15، OR= %2.52 ( الگوي مشابه، به جز تاثير نوع ماده اصلي ساختمان، در عوامل موثر بر مصدوميت بستري و سزپايي مشاهده شد.
نتيجه گيري: براساس يافته هاي اين مطالعه عوامل موثر بر مرگ، تخريب کامل ساختمان، حضور در ساختمان هاي ساخته شده با مواد سنتي و سن پايين و بالا بودند. عوامل موثر بر صدمات بستري و سرپايي نيز عبارت بودند از تخريب کامل ساختمان و سن پايين و بالا. اين مطالعه اولين مطالعه اپيدميولوژي تحليلي است که به بررسي عوامل موثر بر مرگ و صدمات در کشور زلزله خيز ايران پرداخته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اردلان، ع.، و هلاکویی نایینی، ک.، و نوجی، ا.، و لاپورته، ر.، و افلاطونیان، م.، و نکویی مقدم، م. (1385). عوامل موثر بر مرگ و صدمات در ارتباط مستقیم با زلزله 5 دی ماه 1382 بم. مجله اپیدمیولوژی ایران, 1(4), 25-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64768Vancouver : کپی

اردلان علی، هلاکویی نایینی کوروش، نوجی اریک، لاپورته رونالد، افلاطونیان محمدرضا، نکویی مقدم محمود. عوامل موثر بر مرگ و صدمات در ارتباط مستقیم با زلزله 5 دی ماه 1382 بم. مجله اپیدمیولوژی ایران. 1385 [cited 2021May16];1(4):25-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64768IEEE : کپی

اردلان، ع.، هلاکویی نایینی، ک.، نوجی، ا.، لاپورته، ر.، افلاطونیان، م.، نکویی مقدم، م.، 1385. عوامل موثر بر مرگ و صدمات در ارتباط مستقیم با زلزله 5 دی ماه 1382 بم. مجله اپیدمیولوژی ایران, [online] 1(4), pp.25-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64768. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 351 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی