برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 11 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه دريافت درشت مغذي ها در مبتلايان به مولتيپل اسکلروز با نيازهاي تغذيه اي در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده انستیتو تغذیه و صنایع غذایی، گروه تغذیه انسانی
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: مولتپيل اسکلروز يا ام اس شايع ترين بيماري عصبي در بزرگسالان جوان و شايع ترين بيماري خودايمني دستگاه عصبي در همه سنين است. در حال حاضر بيش از چهل هزار بيمار مبتلا به ام اس در ايران وجود دارد که تعداد آنان رو به افزايش است. عليرغم نقش شناخته شده تغذيه در سير بيماري و کنترل عوارض آن، بررسي وضعيت تغذيه اين گروه از بيماران در ايران از نظرها دور مانده است. هدف از پژوهش حاضر ارزيابي ميزان دريافت روزانه درشت مغذي ها در بيماران تهراني مبتلا به ام اس و مقايسه آن با مقادير مرجع است.
روش کار: يکصد و هشت بيمار به طور تصادفي از ميان بيماران انجمن ام اس ايران
) سال 1383-1384 ( انتخاب شدند. براي هر بيمار يک پرسشنامه اطلاعات فردي و بيماري تکميل شد. ميزان دريافت مواد غذايي توسط سه ياد آمد 24 ساعته خوراک و يک بسامد مصرف نيمه کمي يکساله ثبت گرديد. مقادير به دست آمده با استفاده از راهنماي تبديل مقياس هاي خانگي به مقادير وزني بر اساس گرم تبديل و توسط برنامه Nutrionist-3 پردازش شد. سپس ميانگين، انحراف معيار و حداقل و حداکثر دريافت براي هر يک از درشت مغذي ها توسط نرم افزار SPSS محاسبه گرديد. جهت مقايسه با مقادير مرجع از آزمون T استفاده شد.
نتايج: انرژي حاصل از چربي تام و چربي هاي اشباع در بيماران مبتلا به ام اس ساکن تهران بيش از مقادير توصيه شده روزانه و انرژي حاصل از چربي ها داراي يک پيوند دوگانه کمتر از مقادير توصيه شده بود. همچنين مقدار مطلق دريافت پروتئين در اين گروه از بيماران بيش از مقادير مرجع و دريافت روزانه فيبر کمتر از مقادير توصيه شده روزانه گزارش شد. نمايه توده بدن در
14.8% بيماران کمتر از حد طبيعي و در 38% بيماران بيش از ميزان طبيعي بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، توصيه به کاهش دريافت چربي کل، چربي هاي حيواني و اشباع، جايگزين کردن منابع پروتئيني حيواني با منابع گياهي و دريافت کافي فيبر منطقي به نظر مي رسد. در راستاي تامين اين اهداف، مصرف بيشتر ميوه، سبزي، غلات کامل و حبوبات در رژيم غذايي روزانه اين بيماران پيشنهاد مي گردد. بررسي وضعيت تغذيه، محاسبه نياز روزانه و آموزش روش تغذيه صحيح در بيماران ايراني مبتلا به ام اس ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدشیرازی، م.، و طالبان، ف.، و غفارپور، م. (1385). مقایسه دریافت درشت مغذی ها در مبتلایان به مولتیپل اسکلروز با نیازهای تغذیه ای در شهر تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران, 1(4), 11-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64763Vancouver : کپی

محمدشیرازی مینو، طالبان فروغ اعظم، غفارپور معصومه. مقایسه دریافت درشت مغذی ها در مبتلایان به مولتیپل اسکلروز با نیازهای تغذیه ای در شهر تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران. 1385 [cited 2021May10];1(4):11-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64763IEEE : کپی

محمدشیرازی، م.، طالبان، ف.، غفارپور، م.، 1385. مقایسه دریافت درشت مغذی ها در مبتلایان به مولتیپل اسکلروز با نیازهای تغذیه ای در شهر تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران, [online] 1(4), pp.11-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64763. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی