برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه در لاين هاي اميدبخش تريتيكاله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

براي تعيين سازگاري و پايداري عملكرد‎ ‎و بررسي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط، تعداد 19 لاين و رقم ‏اميدبخش تريتيكاله در سه ايستگاه تحقيقاتي (مشهد، زابل و مغان)‏‎ ‎در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي ‏در سه تكرار در سال هاي 1380 تا 1382 ارزيابي شد. نتايج تجزيه واريانس مركب دو ساله نشان داد كه اثر ‏متقابل سال × مكان و همچنين اثر سال × مكان × ژنوتيپ معني دار بود ولي تفاوت بين ارقام معني دار نبود. ‏باتوجه به معني دار بودن اثر متقابل ژنوتيپ و محيط از روش هاي مختلف تجزيه پايداري براي تشخيص ‏لاين هاي پايدار استفاده شد. بررسي تجزيه پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ ها بر پايه روش هاي تجزيه ‏رگرسيوني ابرهارت وراسل (‏S2di‏ و ‏bi‏)، واريانس پايداري شوكلا (s2i) واكووالانس ريك (‏Wi‏)، واريانس ‏محيطي (‏Si2‏)، ضريب تغييرات محيطي (‏C.V.‏)، ضريب تبيين (‏R2‏) و همچنين روش غيرپارامتري رتبه بندي ‏‏(‏Rank‏)، نشان داد كه لاين هاي 4، 12، 14، 17 و 11 پايدار مي باشند. در ضمن، لاين شماره 4 با داشتن ‏كمترين انحراف از رگرسيون S2di=0.05) و (bi=1.08، كمترين مقدار واريانس پايداري (0.01)si2، ‏كمترين مقدار معيار (0.24) Wi، بيشترين مقدار ضريب تبيين (R2=%96.7)، كمترين انحراف معيار رتبه (SDR=1.72)، واريانس و ضريب تغييرات محيطي كم Si2=1.25)‏ و (C.V.=%17.52 و همچنين ‏ميانگين عملكرد زياد (6.4 تن در هكتار) به عنوان پايدارترين لاين تشخيص داده شد.‏

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی